19.01.2018 02:01:24
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

12.11.2017 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

04.10.2012 - Vážený zákazník, v súčasnej dobe pracujeme na odstránení poruchy na platobnom systéme. Ak Vaša platba bola uhradená, bude spárovaná do 2 pracovných dní. Ďakujeme za pochopenie.

14.11.2011 - Medzinárodný správca Centrálneho registra dlžníkov sa rozhodol ukončiť prevádzku webovej križovatke na oficiálnej weby štátnej správy. V tejto veci dal technickému správcovi príkaz na odpredaj nadbytočných domén.

28.04.2011 - Loterijní společnost Sazka dluží věřitelům několik miliard korun. Pokud i vůči vám má některé závazky, a to i jen v řádech několika desítek korun, můžete pohledávky za Sazkou naposled ve čtvrtek (dnes) přihlásit. Pak už své peníze získáte jen stěží.

CERD – Vstup k tarifu PROMO

Dôležité upozornenie pre používateľov tarifu PROMO v rámci vstupu do registra dlžníkov
  1. v prípade využitia zvýhodnenej ponuky 2110,-Sk (70€)/1 rok je odberateľ povinný umiestniť banner CERD na svoje www stránky
  2. pokiaľ nebude banner umiestnený na homepage Vašich www stránkach do 14 dní od obdŕžania daňového dokladu, je dohodnutá zmluvná pokuta podľa zmluvných podmienok
  3. umiestnenie banneru na Vašich www stránkach pravidelne kontroluje od aktivácie automatizovaný robot systému CERD

Nevýhody pre dlžníkov

  • dlžník si uvedomuje, že pokiaľ nezaplatí záväzky, nebude môcť navršovať svoje ďalšie záväzky pre nesplácanie a jeho postavenie na obchodnom trhu faktúr sa pri ich vystavovaní veľmi sťaží - je vlastnou vinou odsúdený k platbám v hotovosti!
  • dlžník musí v úverových spoločnostiach (bankách a leasingových firmách) vysvetľovať či dokladovať dôvod neuhradenia záväzkov, hlavne pri žiadostiach o pôžičky a tak budú jeho šance na získanie finančných prostriedkov veľmi znížené

Úspory prostredníctvom CERD s tarifou PROMO

  • transparentná prevencia pred vznikajúcimi dlžníkmi (vďaka umiestenému banneru)
  • nízka cena
  • výrazný úbytok dlžníkov
  • nepotrebujete drahé inkasné spoločnosti
  • nepotrebujete peniaze na drahých advokátov a na súdne spory, ktoré veľakrát nevedú k očakávanému úspechu (súdny systém v SR nezaručuje veriteľom rýchlu a dostatočnú ochranu práv)

Dole nájdete html kód, ktorý umiestnite na svojej www stránky. Príklad vzhľadu bannera: ehg.cz