25.04.2018 06:57:31
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

12.02.2018 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

04.10.2012 - Vážený zákazník, v súčasnej dobe pracujeme na odstránení poruchy na platobnom systéme. Ak Vaša platba bola uhradená, bude spárovaná do 2 pracovných dní. Ďakujeme za pochopenie.

14.11.2011 - Medzinárodný správca Centrálneho registra dlžníkov sa rozhodol ukončiť prevádzku webovej križovatke na oficiálnej weby štátnej správy. V tejto veci dal technickému správcovi príkaz na odpredaj nadbytočných domén.

28.04.2011 - Loterijní společnost Sazka dluží věřitelům několik miliard korun. Pokud i vůči vám má některé závazky, a to i jen v řádech několika desítek korun, můžete pohledávky za Sazkou naposled ve čtvrtek (dnes) přihlásit. Pak už své peníze získáte jen stěží.

Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávok - správny postup vymáhania pohľadávok

Postup vymáhania

Po splatnosti Úkon Cena pri spolupráci s CERD
3. deň telefonický kontakt s dlžníkom zdarma
8. deň zaslanie prvej upomienky vo veci nezaplatenia zdarma
14. deň zaslanie druhej upomienky s hrozbou vloženia pohľadávky do CERD Centrálneho registra dlžníkov SR zdarma
30. deň postúpenie pohľadávky renomovanej inkasnej agentúre v rámci zmluvných partnerov CERD (exekúcia na majetok) zdarma *

Správny postup pre efektívnu prevenciu pred vznikom neplatiča

Popis Cena
Registrácia firmy v Centrálnom registri dlžníkov SR Podľa cenníku
Monitoring firiem Zdarma
Preverovanie partnerov, atď... Zdarma
Včasné zaistenie pohľadávky a súhlas s nakladaním s osobnými údajmi Zdarma
Využívanie účtovného programu s funkciou CERD Podľa cenníku
Upomienková korešpondencia CERD Zdarma

Porovnanie s bežným vymáhaním pohľadávok

Popis Cena
Posielanie bežných písomných upomienok s najefektívnejším výsledkom Poštovné
Advokátske služby od 1.000,-Sk t.j. 33 € / 1 hod. práce **
Exekútori od 5.000,-Sk t.j. 195 € **
Súdne poplatky za podanie súdnych žalôb sadzobník
Veľké riziko nevierohodnej inkasnej agentúry (prehĺbenie straty) *** nestanovená ***

 

 


* - Inkasné agentúry sú honorované z vymoženej čiastky od dlžníka. CERD neinkasuje žiadne poplatky za sprostredkovanie renomovanej agentúre s celorepublikovou pôsobnosťou. Veriteľ finančne nekryje advokátov, exekútorov, súdne poplatky!
** - CERD úspešne predchádza využívaniu drahých služieb
*** - CERD systém sprostredkováva vymáhanie pohľadávok cez renomované inkasné agentúry