21.03.2019 19:15:18
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

04.10.2012 - Vážený zákazník, v súčasnej dobe pracujeme na odstránení poruchy na platobnom systéme. Ak Vaša platba bola uhradená, bude spárovaná do 2 pracovných dní. Ďakujeme za pochopenie.

Neplatné doklady

Policajný zbor Slovenskej republiky nás chráni pred podvodníkmi, ktorí páchajú trestnú činnosť pomocou dokladov akými sú občiansky prekaz a cestovný pas, ktoré nám zlodeji odcudzili alebo ktoré sme stratili.

Policajný zbor nám umožňuje stratené alebo odcudzené doklady vyhľadávať vo svojej databáze stratených a odcudzených dokladov. Je to možné len vtedy, keď boli takého stratené alebo odcudzené doklady nahlásené.

Centrálny register dlžníkov Slovenskej republiky doporučuje každému kto stratil osobné doklady alebo v prípade, že ste sa stali obeťou zločinu a bol Vám odcudzený občiansky prekaz alebo cestovný pas, aby ste túto skutočnosť bez meškania nahlásili na najbližšiu policajnú stanicu. Len tak môžete zabrániť zločincom v páchaní ďalšej trestnej činnosti s použitím Vašich dokladov a vyhnete sa tak budúcim zbytočným nepríjemnostiam.

Venujte veľkú pozornosť svojím osobným dokladom. Dávajme si pozor na svoje osobné veci a na všetky doklady.

STOP zločinu a zločincom!

Vyhľadávanie v evidencii stratených a odcudzených dokladov - prosím kliknite TU

Vyhľadávanie je bezplatné.