19.01.2019 05:22:28
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

13.11.2018 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

04.10.2012 - Vážený zákazník, v súčasnej dobe pracujeme na odstránení poruchy na platobnom systéme. Ak Vaša platba bola uhradená, bude spárovaná do 2 pracovných dní. Ďakujeme za pochopenie.

Leasingová, úverová spoločnosť

Vážená leasingová alebo úverová spoločnosť,

ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli zaregistrovať v tomto systéme. Na úvod Vám predkladáme základné informácie. Registráciou získavate bezplatnú možnosť vstupu do Centrálneho registra dlžníkov SR. Môžete využívať ďalšie pokročilé služby za pravidelný poplatok a tak získavať informácie o vlastných záväzkoch, informácie o záväzkoch, ktoré sú evidované k Vašej firme a taktiež informácie v iných databázach za účelom zisťovania bonity a všetky dostupné negatívne informácie o iných fyzických ako aj právnických osobách.

Vďaka tomuto ON-LINE systému môžete:

 1. Bezplatne si vyžiadať výpis o bezdlžnosti – potvrdenie o stave záväzkov žiadateľa
  1. Za poplatok poskytnúť Výpis pre žiadateľa z CERD, BRKI, NRKI
 2. Zaistiť si prístup do databáz národných i medzinárodných evidencií dlžníkov - neplatičov
  1. Preveriť subjekt v rámci dlhov, včasnosť platieb, počet záznamov v protikorupčnom systéme, vyhľadávať zverejnené negatívne články v tlači
  2. Využiť monitoring firiem – automatické stráženie firiem s včasnou výstrahou zmeny v databázach CERD
  3. Komutačné rozhranie – ktoré je možné v rámci vkladania dlžníkov - neplatičov robiť automaticky v rámci prispôsobenia Vášho ekonomického programu
 3. Využívať uzavretého systému určeného pre výmenu klientskych informácií medzi leasingovými a úverovými spoločnosťami (NRKI Nebankový register klientskych informácií)
 4. Využívať ďalšie služby, za ktoré nie je účtovaný žiadny poplatok a sú poskytované zadarmo.
 5. Celá rada služieb je poskytovaná individuálne podľa dohody s prevádzkovateľom.
Žiadame Vás o pozorné zadávanie svojich údajov a bezpečné uloženie užívateľského mena a hesla. Aktivácia účtu je urobená na základe fyzickej autentizácie za prítomnosti pracovníka CERD SR.

 

 

Zvoľte
Prihlasovacie meno:
Prihlasovacie heslo:
Identifikačné údaje
Názov firmy:
IČO:
Krstné meno oprávnenej osoby: (osoba oprávnená jednať za spoločnosť)
Priezvisko oprávnenej osoby: (osoba oprávnená jednať za spoločnosť)
Sídlo spoločnosti (fakturačná adresa)
Ulica: vrátane čísla popisného
Mesto:
PSČ:
Krajina:
Korešpondenčná adresa Vyplňte len vtedy, pokiaľ sa líši od adresy sídla vyššie.
Ulica: vrátane čísla popisného
Mesto:
PSČ:
Krajina:
Kontaktné údaje
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Súhlasenie s podmienkami
Odoslaním registrácie potvrdzujete, že súhlasíte so všeobecnými podmienkami.