23.02.2019 13:07:01
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

04.10.2012 - Vážený zákazník, v súčasnej dobe pracujeme na odstránení poruchy na platobnom systéme. Ak Vaša platba bola uhradená, bude spárovaná do 2 pracovných dní. Ďakujeme za pochopenie.

Registrácia do registra inkasných a vymáhajúcich agentúr

Vážená agentúra,

ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli zaregistrovať v tomto systéme. Na úvod Vám predkladáme základné informácie. Registráciou získate zápis v najvyhľadávanejšom registri inkasných agentúr, ktorý je na predných miestach celosvetových aj národných vyhľadávačov.

Najdôležitejšie a pritom samozrejmé je pre Vašu agentúru, aby ste boli zapísaný v internom registri vymáhajúcich a inkasných agentúr na stránkach CERD. V Centrálnom registri dlžníkov sa tisíce osôb snažia nájsť cestu k rýchlej vymáhateľnosti svojej pohľadávky mimosúdnou cestou alebo tiež svoje pohľadávky predať.

Pri vymáhaní alebo zaisťovaní svojich pohľadávok môžete ešte využiť aj informácie o ďalších dlhoch sledovaného subjektu a tak sa poprípade spojiť s ďalším veriteľom k spoločnému postupu. Náš systém dokonca umožňuje vstup do centrálnej evidencie pohľadávok, ktoré sú určené k vymáhaniu. Vaša agentúra na základe tejto registrácie môže zaslať svoju ponuku priamo veriteľovi. Len registráciou v CERD získate zákazky a pritom nemusíte platiť drahé reklamy v rôznych médiách alebo na internete.

Zadarmo môžete vkladať svoje pohľadávky do národných ale aj do medzinárodných búrz a týmto spôsobom výrazne zlepšiť obchodovateľnosť Vašich pohľadávok.

Žiadame Vás o pozorné zadávanie svojich údajov a bezpečné uloženie užívateľského mena a hesla. Prihlasovacie údaje prosím chráňte veľmi pozorne, tak ako hesla ku svojím kreditným kartám.

 

 

Zvoľte
Prihlasovacie meno:
Prihlasovacie heslo:
Všeobecné údaje
Firma:
IČO:
DIČ:
Ulica: vrátane čísla popisného
Mesto:
PSČ:
Krajina:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
WWW:
Služby
inkaso pohľadávok správa pohľadávok odkúpenie pohľadávok predaj pohľadávok
faktoring odkúpenie spoločnosti predaj spoločnosti  
Popis
Tu prosím vložte popis, ktorý sa zobrazí na stránke aj s detailným popisom Vašej spoločnosti. Používajte diakritiku.