24.05.2018 17:37:43
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

13.05.2018 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

04.10.2012 - Vážený zákazník, v súčasnej dobe pracujeme na odstránení poruchy na platobnom systéme. Ak Vaša platba bola uhradená, bude spárovaná do 2 pracovných dní. Ďakujeme za pochopenie.

14.11.2011 - Medzinárodný správca Centrálneho registra dlžníkov sa rozhodol ukončiť prevádzku webovej križovatke na oficiálnej weby štátnej správy. V tejto veci dal technickému správcovi príkaz na odpredaj nadbytočných domén.

Registrácia do registra exekútorov

Vážený exekútor,

ďakujeme Vám, že ste sa rozhodol zaregistrovať v tomto systéme. Na úvod Vám predkladáme základné informácie. Registráciou získate zápis v exekútorskom registri, ktorý je na predných miestach celosvetových aj národných vyhľadávačov advokátov. Pre Vás je samozrejme a najdôležitejšie byť zapísaný v našom internom registri exekútorov na stránkach CERD. V Centrálnom registri dlžníkov tisíce osôb rieši právnu problematiku vymáhateľnosti dlhov a ich zaistenie v podobe exekúcie.

Tento unikátny systém Vám umožní nahliadať do záväzkov iných subjektov a využívať informačné databáze určené len pre exekútorov.

Novinkou systému CERD je možnosť zadávať do verejných vestníkov informácie o pripravovaných dražbách a tak zvýšiť výnosnosť z predaja majetku zabaveného v exekúcii.

Žiadame Vás o pozorné zadávanie svojich údajov a bezpečné uloženie Vám prideleného kódu. Prihlasovacie údaje prosím chráňte veľmi pozorne, tak ako hesla ku svojím kreditným kartám.

 

 

Zvoľte
Prihlasovacie meno:
Prihlasovacie heslo:
Osobné údaje
Titul pred menom:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom:
Názov kancelárie:
IČO:
DIČ:
Ulica: vrátane čísla popisného
Mesto:
PSČ:
Krajina:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
WWW:
Popis
Vložte prosím popis, ktorý sa zobrazí na stránke s detailným popisom Vašej spoločnosti. Používajte diakritiku.