25.04.2018 06:57:44
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

12.02.2018 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

04.10.2012 - Vážený zákazník, v súčasnej dobe pracujeme na odstránení poruchy na platobnom systéme. Ak Vaša platba bola uhradená, bude spárovaná do 2 pracovných dní. Ďakujeme za pochopenie.

14.11.2011 - Medzinárodný správca Centrálneho registra dlžníkov sa rozhodol ukončiť prevádzku webovej križovatke na oficiálnej weby štátnej správy. V tejto veci dal technickému správcovi príkaz na odpredaj nadbytočných domén.

28.04.2011 - Loterijní společnost Sazka dluží věřitelům několik miliard korun. Pokud i vůči vám má některé závazky, a to i jen v řádech několika desítek korun, můžete pohledávky za Sazkou naposled ve čtvrtek (dnes) přihlásit. Pak už své peníze získáte jen stěží.

Bezplatné vloženie dlžníka do registra CERD

CERD umožňuje bezplatné vloženie dlžníka – neplatiča do Centrálneho registra dlžníkov aj pre užívateľov bez uzatvorenej príslušnej zmluvy s poskytovateľom.

Vložená pohľadávka je v databázach CERD uchovaná po dobu 3 mesiacov a potom je automaticky vyradená. Pohľadávku môžete ponúknuť aj do burzy pohľadávok, alebo členským inkasným agentúram.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že po vložení pohľadávky konkrétneho dlžníka - neplatiča, na rozdiel od zmluvných užívateľov, sú všetké Vaše kontaktné údaje zverejnené len preto, aby sa predišlo prípadnému zneužitiu systému CERD a bol urobený vklad neexistujúcej pohľadávky. Zápisom pohľadávky vyslovujete súhlas k zverejneniu všetkých kontaktných údajov, vrátane IP adresy vkladateľa širokej verejností.

Pri pokuse alebo vložení neexistujúcej pohľadávky alebo informácii buď úmyselne alebo neúmyselne alebo z nedbanlivosti smerujúce k poškodeniu tretej osoby, vystavujete sa tak dobrovoľne k právnemu postihu zo strany každého poškodeného. Veríme, že systém CERD využijete len pre zhodnotenie Vašej pohľadávky alebo legálnemu nahláseniu skutočných pohľadávok.

Medzi bezplatné služby sme zaradili: vklad pohľadávky do neovereného registra, vloženie pohľadávky do verejnej burzy pohľadávok so štatútom "Neoverené", ponuka pohľadávky inkasným agentúram pre vymáhanie alebo k predaju pohľadávky.

Pokiaľ sa chcete stáť zmluvným partnerom systému CERD a využívať všetky nadštandardné služby bankového aj nebankového registra, kliknite TU pre bezplatnú registráciu.

V užívateľskej sekcii po prihlásení nájdete bezplatné pridanie pohľadávok.