Všetky prenesené dáta sú šifrované
10.07.2020 22:04:26
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

CERD – Vstup k tarifu PROMO

Dôležité upozornenie pre používateľov tarifu PROMO v rámci vstupu do registra dlžníkov
  1. v prípade využitia zvýhodnenej ponuky 2110,-Sk (70€)/1 rok je odberateľ povinný umiestniť banner CERD na svoje www stránky
  2. pokiaľ nebude banner umiestnený na homepage Vašich www stránkach do 14 dní od obdŕžania daňového dokladu, je dohodnutá zmluvná pokuta podľa zmluvných podmienok
  3. umiestnenie banneru na Vašich www stránkach pravidelne kontroluje od aktivácie automatizovaný robot systému CERD

Nevýhody pre dlžníkov

  • dlžník si uvedomuje, že pokiaľ nezaplatí záväzky, nebude môcť navršovať svoje ďalšie záväzky pre nesplácanie a jeho postavenie na obchodnom trhu faktúr sa pri ich vystavovaní veľmi sťaží - je vlastnou vinou odsúdený k platbám v hotovosti!
  • dlžník musí v úverových spoločnostiach (bankách a leasingových firmách) vysvetľovať či dokladovať dôvod neuhradenia záväzkov, hlavne pri žiadostiach o pôžičky a tak budú jeho šance na získanie finančných prostriedkov veľmi znížené

Úspory prostredníctvom CERD s tarifou PROMO

  • transparentná prevencia pred vznikajúcimi dlžníkmi (vďaka umiestenému banneru)
  • nízka cena
  • výrazný úbytok dlžníkov
  • nepotrebujete drahé inkasné spoločnosti
  • nepotrebujete peniaze na drahých advokátov a na súdne spory, ktoré veľakrát nevedú k očakávanému úspechu (súdny systém v SR nezaručuje veriteľom rýchlu a dostatočnú ochranu práv)

Dole nájdete html kód, ktorý umiestnite na svojej www stránky. Príklad vzhľadu bannera: ehg.cz