Všetky prenesené dáta sú šifrované
10.07.2020 21:50:58
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Bezpečnosť informačného systému

Bezpečnosť, to je najdôležitejšia priorita pre CERD, venujeme jej maximálnu odbornú starostlivosť, využívame najmodernejšie bezpečnostné štandardy a technológie renomovaných dodávateľov.

CERD využíva medzinárodne uznávané štandardy pre riadenie celej informačnej bezpečnosti, zahrňujúce technologické, personálne, procesné a fyzické opatrenia k zaisteniu vysokej dostupnosti, dôvernosti a integrity spracovávaných informácií.

Bezpečnosť postúpených pokynov CERD

Pokyny postúpené CERD sú spoľahlivo zabezpečené tak, aby s vaším účtom a finančnými prostriedkami nemohla manipulovať žiadna neoprávnená osoba, nikto nemohol pozmeniť alebo sfalšovať vaše pokyny. Samozrejmosťou CERD je dôvernosť všetkých vašich informácií.

Verzia: 1.1 zo dňa 9.4.2007