Všetky prenesené dáta sú šifrované
10.07.2020 22:01:24
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Podmienky použitia webových stránok

Vítame Vás na internetových stránkach CERD (ďalej len "Stránky"), ktoré prevádzkuje konzorcium a vlastní CERD SYSTÉM LLC. so sídlom v USA, je zapísaný v obchodnom registru (ďalej len "CERD"). Súčasťou týchto Stránok je tiež Klientsky systém CERD, ktorý je prístupný na adresách CERD. V tomto dokumente sa môžete zoznámiť s podmienkami prevádzky týchto Stránok, ich používaním, právami a povinnosťami CERD a návštevníkmi (klientmi), atď.

Podmienky používania

 • Služby poskytované týmito Stránkami sú verejne prístupné. Používanie Stránok je podmienené súhlasom s týmito Podmienkami. Návštevník Stránok vyjadruje súhlas s Podmienkami ich používaním.
 • Bez súhlasu CERD nie je povolené používať tieto Stránky ináč než pre vlastnú potrebu. Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schválení zo strany CERD.
 • Návštevník sa zaväzuje, že pri používaní týchto stránok sa bude riadiť platnými právnymi predpismi, bude vždy jednať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi a týmito Podmienkami.
 • Nie je povolené akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu CERD do obsahu alebo technickej funkčnosti týchto Stránok. Jediný oprávnený kto smie rozhodovať o zmene, odstránení alebo doplnení akejkoľvek časti týchto Stránok je CERD.
 • Návštevník Stránok berie na vedomie a súhlasí s tým, že môže dôjsť k čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti Stránok. Berie na vedomie, že môže dôjsť tiež k zmene alebo zrušeniu poskytovaného obsahu, alebo služieb. Uvedené skutočnosti neumožňujú návštevníkovi Stránok nárok na náhradu škody.
 • Tieto Stránky môžu obsahovať odkazy na internetové servery a stránky tretích strán. V týchto prípadoch CERD nezodpovedá za ich obsah ani funkčnosť.

Doporučená konfigurácia prehliadača a počítača

 • prehliadač Mozilla Firefox 1.5 a vyšší nebo Microsoft Internet Explorer 7.0 a vyšší
 • povolený SSL protokol, Java Scripty, Java Virtual Machine a cookies
 • inštalácia Adobe Acrobat Reader
 • v prípade používania Internetového Ek sa vyžaduje inštalácia Java plug-inu verze 1.4.2_11 alebo vyššia a ActiveX
 • operačný systém Linux, Unix, Windows 98SE, Me, NT, 2000, XP, Vista
 • procesor Pentium 800 Mhz a rýchlejší
 • 256 MB operačnej pamäti
 • rozlíšenie monitora 1024 x 768 a vyššie
 • pripojenie k Internetu 128 kB/s

Verzia: 1.1 zo dňa 9.4.2007