Všetky prenesené dáta sú šifrované
14.08.2020 12:07:48
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Základný cenník Centrálneho registra dlžníkov Slovenskej republiky

1. Výpis o bezdlžnosti (potvrdenie o bezdlžnosti)

1.1. Výpis o bezdlžnosti zaslaný formou poštovej korešpondencie

Služba v SR je zrušená (problémy s identifikáciou platby poštovou poukážkou)

1.2. Výpis o bezdlžnosti vystavený on-line

Poplatok za výpis do vlastných rúk je stanovený na 5,- €

1.3. Základné informácie k výpisom o bezdlžnosti

Výpis je chránený unikátnym ochranným kódom, ktorý je na výpise. Výpis obsahuje zoznam nezaplatených záväzkov (vrátane veriteľov), informácie o počte nahlásených prečinov v proti korupčnom systéme CERD (záznamy staršie 1 rok), poprípade majetkové väzby v obchodnej sfére (pokiaľ sú známe).
Výpis podľa dostupnosti služieb a informácií obsahuje návrhy na konkurz, návrhy na exekúcie a súdne spory.

1.4. Príplatok za výpis podľa 1.1.

Služba v SR je zrušená (problémy s identifikáciou platby poštovou poukážkou)

2. Služba Moje záväzky (+ Moja bonita) na dobu 5 rokov

2.1. Právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú

Poplatok je stanovený na 70,- €

2.2. Fyzické osoby, ktoré samostatne nepodnikajú (napr. občan - zamestnanec).

Poplatok je stanovený na 35,- €

2.3. Bezplatné služby podľa článku 2.1. a 2.2.:

Služba Moje záväzky umožňuje bezplatne vystaviť Výpisy o bezdlžnosti v režime on-line. Počet výpisov je limitováný na 12/rok. Nahliadať na vlastné záväzky nepretržite po dobu 5 rokov.

3. Vstup do registra dlžníkov Slovenskej republiky a ostatných krajín

3.1. Fyzické osoby, ktoré samostatne nepodnikajú

(a) taríf HOME: Poplatok 35,- € / 1 rok

3.2. Právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú

(a) taríf KREDIT: Kreditný systém s cenou 2,- € za každé vyhľadanie v databázach CERD + 2,- € za každé vloženie dlžníka (Doplnenie kreditu je minimálne 35,- €)
(b) taríf BASIC: Vstup na 1 rok formou splátok 35,- € / 1 mesiac
(c) taríf FULL: Vstup na 1 rok 340,- € / 1 rok
(d) taríf PROMO: Vstup na 1 rok 70,- € / 1 rok s povinnosťou umiestniť logo CERD na svojej www stránke.
(e) taríf RECIPROCAL: Vstup na 1 rok je 35,- € s povinnosťou vložiť všetkých dlžníkov s platbou po splatnosti dlhšou než 30 dní.

3.3. Zvláštne príplatky

Implementácia systému do Vášho bonitného alebo ekonomického programu. Cena je stanovená individuálne, spravidla 35,- € / 1 hodina práce. U subjektov s počtom vkladov vyšším ako 500 za jeden kalendárny mesiac je komunikačné on-line rozhranie zákazkovo vyhotovené bezplatne)

3.4. Zvláštne zľavy

Zmluvné zľavy k vstupom sú poskytované v prípade využívania zmluvných ekonomických programov, podľa uvedenej špecifikácie vo vašej administrácií.

4. Zvláštne vstupy do databáz dlžníkov - neplatičov

4.1. Právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú s obratom vyšším než 3.333.333,- €

Taríf PRESS s dĺžkou služieb 1 rok v cene 340,- € / 1 mesiac
Taríf HOLDING s dĺžkou služieb 5 rokov s recipročnou dohodou 180,- € / 1 mesiac
Taríf HOLDING+ s dĺžkou služieb 5 rokov bez recipročnej dohody 360,- € / 1 mesiac
Taríf BRKI+ (Banky) s dĺžkou služieb 5 rokov s recipročnou dohodou 700,- € / 1 mesiac

Taríf NRKI+ (Leasingové a úverové spoločnosti) s dĺžkou služieb 5 rokov a s recipročnou dohodou 700,- € / 1 mesiac

4.2. Služba obsahuje

Služby podľa špecifikácie článku 3. + neobmedzený počet unikátnych vstupov pre všetky majetkovo previazané spoločnosti s možnosťou obmedzenia práv vstupu. Možnosť vystaviť výpis o bezdlžnosti klientom. Vstup obsahuje informácie o počte nahlásených oznámení na protikorupčný systém CERD (údaje staršie 3 mesiace). Percentuálne hodnotenie firiem podľa platobnej morálky. Služba tarif HOLDING obsahuje ďalšie nástroje k určeniu bonity a zníženiu rizík.
Taríf BRKI+ (Banka) obsahuje nadštandardné aplikácie (informácie o počte záznamov v protikorupčnom systéme on-line), zverejnenie veriteľov on-line, využívanie uzavretého medzi bankového registra (dáta sú vo vlastníctve a držaní bánk a nespadajú do verejných registrov CERD)

5. Zvláštny vstup do databáz dlžníkov - neplatičov

5.1. Registrácia do registra Inkasných agentúr, Advokátov a Exekútorov

Poplatok za služby: 35,- € / 1 rok

5.2. Základné služby

Tento taríf obsahuje vloženie do katalógu a vyhľadávača + zadarmo základné vyhľadávanie dlžníkov - neplatičov a vloženie dlžníka - neplatiča.

5.3. Ceny poradenských služieb sú stanovené CERD SYSTÉMOM

Ceny sú stanovené ako konečné, bez účtovania DPH (zahraničný subjekt).

6. Doplnkové poplatky stanovené technickým správcom

6.1. Technický správca

Technickým správcom Centrálneho registra dlžníkov Slovenskej republiky, CERD, BRKI, NRKI pre Slovenskú republiku je CERD SR, s.r.o., IČO: 441 04 294

6.2. Stanovené poplatky

6.2.1.Štátny orgán (vládne organizácie)

Autorizačný poplatok (jednorazový) za zriadenie účtu : 80,- €
Zamestnanecké účty:
- 340,- € / 1 rok do 20 zamestnaneckých podúčtov
- 680,- € / 1 rok do 40 zamestnaneckých podúčtov
- 1700,- € / 1 rok do 100 zamestnaneckých podúčtov

6.2.2.Firma / spoločnosť / podnikateľ (OSZČ), Občan (nepodnikajúca osoba)

Overenie účtu (adresy): 5,- €
Oprava údajov: 10,- €
Ukončenie účtu: 20,- €
Zrušenie pohľadávky bez histórie: 5% z čiastky, a minimálne 35,- €
Vloženie pohľadávky: zadarmo (nutnosť overiť účet)
Preverenie pohľadávky (požiadavka): 70,- €
Blokovanie záznamu do rozhodnutia súdu (kaucia): 700,- €,
(vratná len v prípade uznania nároku súdom) + administratívny poplatok: 170,- €
Odôvodnenie nesúhlasu s dlhom: 70,- €

6.2.3.Banka (s platnou bankovou licenciou NBS)

Overenie účtu (adresy): 700,- €

6.2.4.Leasingová alebo kreditná spoločnosť

Overenie účtu (adresy): 340,- €

6.2.5.Inkasná spoločnosť

Overenie účtu (adresy): 70,- €

6.2.6.Registrácia do registra advokátov

Overenie účtu (adresy): 70,- €

6.2.7.Registrácia do registra exekútorov

Overenie účtu (adresy): 70,- €

6.2.8.Registrácia do registra notárov

Overenie účtu (adresy): 70,- €

6.2.9.Registrácia PRESS

Overenie účtu (adresy): 340,- €

6.3. Ceny poplatkov sú uvedené bez DPH


Viac informácii nájdete pri registrácií.


Verzia: 1.7 zo dňa 21.8.2009