Všetky prenesené dáta sú šifrované
10.07.2020 21:38:08
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Vítame vás na internetových stránkach CERD (ďalej len "Stránky"), ktoré prevádzkuje CERD SYTEM LLC. Súčasťou týchto Stránok je tiež Klientsky systém CERD, ktorý je prístupný na sieti internetu. V tomto dokumente sa môžete zoznámiť s pravidlami a podmienkami CERD v oblasti používania a ochrany osobných údajov návštevníkov (klientov) týchto Stránok.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Na našich Stránkach zverejňujeme informácie o produktoch a službách, ktoré CERD ponúka návštevníkom týchto Stránok. Tieto Stránky obsahujú informácie o CERD, informácie pre tlač, vstup do Klientskeho systému CERD, pracovné možnosti zamestnania v CERD, atd. Tieto informácie sú prístupné bez toho, aby sme po návštevníkoch Stránok vyžadovali akékoľvek osobné údaje. Pre vstup do Klientskeho systému CERD, ktorý je prístupný len pre tým návštevníkom Stránok, ktorí už využívajú niektorý z produktov CERD a majú teda s CERD uzatvorenú príslušnú zmluvu, žiadame po týchto návštevníkoch zadať prístupové údaje, na základe ktorých sa overuje ich identita a povoľuje sa vstup do Klientskeho systému.

V prípade, že CERD bude na svojich Stránkach usporadovať reklamnú, obchodnú alebo inú akciu, prípadne žiadate o oznámenie doplňujúcich údajov, alebo používate naše modelovacie kalkulačky, môžete byt požiadaný o uvedenie vašich základných osobných údajov akými sú meno a priezvisko, adresa, e-mail, číslo telefónu, prípadne iné demografické údaje, apod. Tieto údaje sú v CERD využívané k ďalšiemu spracovaniu a uložené pre budúcu potrebu.

Ďalej sú vaše údaje používané pre marketingové a obchodné účely, tzn. pomáhajú nám pri úpravách súčasných produktov, pri vytváraní nových produktov a služieb. Zadané údaje používame k vášmu osloveniu s ponukou produktov a služieb, alebo informovaní o prípadných zmenách v produktoch, službách alebo týchto Stránok. Oslovenie robíme len vtedy, pokiaľ si myslíme, že takáto informácia je pre vás prínosná.

Po vstupe na tieto Stránky automaticky sledujeme a ukladáme ďalšie informácie technického charakteru, ktoré nám umožňujú vytvárať, sledovať a hodnotiť štatistiku návštevnosti týchto Stránok. Technickými informáciami sa rozumie hlavne IP adresa návštevníka, typ operačného systému a prehliadača, navštívené stránky, objem prenesených dát a dobu prístupu.

Ubezpečujeme vás, že získané informácie (osobného alebo technického charakteru) využívame výlučne k zlepšeniu našich produktov, služieb a týchto Stránok. Na ich základe tiež pripravujeme nové produkty a služby tak, aby sme vám aj naďalej ponúkali najrýchlejší a najkvalitnejší servis produktov, služieb a týchto Stránok.

CERD získané informácie zabezpečuje s maximálnou odbornou starostlivosťou, využitím najmodernejších bezpečnostných štandardov, pretože vaša dôvera je pre nás najvyššou prioritou. Bez vášho súhlasu získané informácie nedávame ďalším osobám, s výnimkou oprávnených orgánov štátnej správy v prípadoch, kedy nám to ukladajú platné právne normy a s výnimkou tretích strán, ktoré sa podieľajú na zaistení dodávky požadovaného produktu, služby alebo odpovedi, ktoré boli žiadané. Tieto tretie strany sú zmluvne zaviazané k dodržovaniu rovnakých podmienok a pravidiel ochrany aké uplatňuje CERD.

CERD je oprávnený toto Prehlásenie kedykoľvek zmeniť. K vyhláseniu a platnosti nového Prehlásenia dochádza k jeho zverejneniu na týchto Stránkach.

Verzia: 1.2 zo dňa 4.4.2007