Všetky prenesené dáta sú šifrované
10.07.2020 21:54:58
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Protikorupčný systém pre miestne a oblastne (regionálne) samosprávy - korupcia nemá šancu

Vážení zastupitelia, samosprávne kraje, župy, mestá a obce,

vzhľadom na prejavený záujem zapojiť sa do boja s korupciou v rámci mediálne známeho a v súčasnej dobe najúčinnejšieho protikorupčného systému CERD sme pre Vás pripravili sériu bannerov k umiestneniu na Vaše webové stránky.

Ako vlastne funguje táto protikorupčná linka

  1. Je úplne nezávislá na štátnej správe
  2. Akýkoľvek prenos dát je šifrovaný rovnako účinne ako pri vstupe na Váš účet v banke. Preto je nemožné získať dáta nepovolanou osobou
  3. Pri podaní oznámenia je vec automaticky "robotom" odoslaná k prešetreniu orgánu vo veci činným s pridelením čísla jednania štátneho orgánu
  4. Občania môžu ohlásiť korupčné jednanie pod plnou anonymitou a samozrejme majú možnosť menovite spolupracovať pri odhalení korupcie s orgánmi činnými v trestnom konaní.
  5. Oznamovateľ si môže vybrať možnosť asistencie renomovaných médií (TV a tlač)

Aké sú opatrenia pred zneužitím informácií nepovolanou osobou

  1. Informácie zaznamenané protikorupčným systémom nie sú prístupné pracovníkom CERD a sú okamžite automatizovane postúpené k prešetreniu (napr. PZ-SR, ISMV, FÚ apod.) a zaslané poprípade médiám. Každé oznámenie má pridelené v rámci automatizovaného podnetu číslo jednania od príslušného štátneho orgánu.

Základné informácie

  1. Oznamovateľ využívajúci túto našu linku má istotu, že informácie o korupcii neprídu k úradníkom, ktorých sa to môže priamo týkať.
  2. Samosprávny kraj, župa, mesto, obec pritom dá občanom transparentne a jasne najavo, že korupčné jednanie úradníkov medzi sebou nestrpí a nebojí sa prípadného zverejnenia hriešnika.

Jasný signál, že chcete proti korupcií účinne bojovať dáte každému najavo tým, keď umiestnite protikorupčný banner podľa vlastného výberu na viditeľné miesto vo Vašich webových stránkach. Vzhľadom na už prejavený záujem niektorých krajov, žúp, miest a obcí veríme, že sa nenájde subjekt, ktorý odmietne využiť v súčasnej dobe najefektívnejší a najtransparentnejší protikorupčný systém úspečný v iných krajinách aj na Slovensku.

Prípadné technické otázky Vám radi zodpovieme na tel. čísle

Bannery

Nižšie sú k dispozícií bannery spolu s kódmi pre ich umiestnenie na Vášu webovú stránku.

banner