Všetky prenesené dáta sú šifrované
10.07.2020 20:57:51
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Neplatné doklady

Policajný zbor Slovenskej republiky nás chráni pred podvodníkmi, ktorí páchajú trestnú činnosť pomocou dokladov akými sú občiansky prekaz a cestovný pas, ktoré nám zlodeji odcudzili alebo ktoré sme stratili.

Policajný zbor nám umožňuje stratené alebo odcudzené doklady vyhľadávať vo svojej databáze stratených a odcudzených dokladov. Je to možné len vtedy, keď boli takého stratené alebo odcudzené doklady nahlásené.

Centrálny register dlžníkov Slovenskej republiky doporučuje každému kto stratil osobné doklady alebo v prípade, že ste sa stali obeťou zločinu a bol Vám odcudzený občiansky prekaz alebo cestovný pas, aby ste túto skutočnosť bez meškania nahlásili na najbližšiu policajnú stanicu. Len tak môžete zabrániť zločincom v páchaní ďalšej trestnej činnosti s použitím Vašich dokladov a vyhnete sa tak budúcim zbytočným nepríjemnostiam.

Venujte veľkú pozornosť svojím osobným dokladom. Dávajme si pozor na svoje osobné veci a na všetky doklady.

STOP zločinu a zločincom!

Vyhľadávanie v evidencii stratených a odcudzených dokladov - prosím kliknite TU

Vyhľadávanie je bezplatné.