Všetky prenesené dáta sú šifrované
24.05.2018 17:34:51
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

13.05.2018 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

04.10.2012 - Vážený zákazník, v súčasnej dobe pracujeme na odstránení poruchy na platobnom systéme. Ak Vaša platba bola uhradená, bude spárovaná do 2 pracovných dní. Ďakujeme za pochopenie.

14.11.2011 - Medzinárodný správca Centrálneho registra dlžníkov sa rozhodol ukončiť prevádzku webovej križovatke na oficiálnej weby štátnej správy. V tejto veci dal technickému správcovi príkaz na odpredaj nadbytočných domén.

Protikorupčný systém - štátna správa

Do formulára uveďte všetky skutočností, ktoré by mohli prispieť k odhaleniu korupčného jednania.

 

 

Identifikačné údaje Pre zvýšenie vierohodnosti Vášho oznámenia môžete vyplniť svoje priezvisko a telefón (nie je nutné) – Vaše oznámenie týmto autorizujete a budete kontaktovaný príslušným špeciálnym útvarom.

Pokiaľ údaje nevyplníte, bude Vaše oznámenie CELKOM ANONYMNÉ.

Meno a priezvisko 
Telefón 
Detaily, kto je hlavný podozrivý
Typ subjektu občan nepodnikateľ
podnikateľ
úradník
politik
policajt
iné postavenie
Meno a priezvisko hlavného podozrivého 
Údaje k bližšej identifikácii pokiaľ ich viete (kde sa vyskytuje, prípadný dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, ktoré podozrivá osoba používa, atď.)
Prípadný spolupáchateľ #1 [nepovinne]
Meno a priezvisko 
Údaje k bližšej identifikácii pokiaľ ich viete (kde sa vyskytuje, prípadný dátum narodenia, rodné číslo, telefónne čísla, ktoré podozrivá osoba používa, atď.)
Prípadný spolupáchateľ #2 [nepovinne]
Meno a priezvisko 
Údaje k bližšej identifikácii pokiaľ ich viete (kde sa vyskytuje, prípadný dátum narodenia, rodné číslo, telefónne čísla, ktoré podozrivá osoba používa, atď.)
Detaily trestnej/korupčnej činnosti
Tu sa snažte čo najviac opísať danú udalosť, prípadnú trestnú činnosť, alebo len podozrenie z trestnej činnosti:
Uverejniť v médiách
Pokiaľ máte záujem informovať média, zaškrtnite túto požiadavku vľavo (CERD spolupracuje so všetkými významnými denníkmi a médiami v Slovenskej republike pri odhaľovaní závažnej trestnej činnosti)
ukážka: zatknutie podozrivého vplyvného advokáta JUDr. Kopty, správcu kon. podstaty Mgr.Čermáka a hoteliera pana Baďoučka z prípravy nájomnej vraždy pražského podnikateľa.