Všetky prenesené dáta sú šifrované
10.07.2020 21:55:37
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Protikorupčná linka - podozrenie z trestnej činnosti [www.protikorupcna-linka.sk]

Vážení klienti a návštevníci,

v snahe pomôcť zlepšovať kolektívnu spoluprácu pri dopadnutí páchateľov sa CERD obracia na Vás s výzvou k spoločnému postupu proti všetkým, ktorí zneužívajú zákony k vlastnému prospechu. Našou anonymnou linkou môžete podať podnet k prešetreniu akéhokoľvek podozrenia na nekalé jednanie jednotlivcov alebo organizovaných skupín. Pokiaľ ste sa dozvedeli alebo boli priamym účastníkom alebo svedkom takéhoto konania, vyplňte prosíme Vás príslušný formulár podľa toho akej sféry sa záležitosť týka.

Vami poskytnutá informácia bude automatizovane predaná príslušným orgánom k prešetreniu. CERD Vás zároveň uisťuje, že Vaša IP adresa počítačového pripojenia nie je žiadnym spôsobom archivovaná a ani nemôže byť postúpená tretej osobe tak, ako je to bežné pri kontaktu cez stránky štátnej správy. Zachovanie anonymity z dôvodu ochrany oznamovateľa je našou prioritou. Chránime Vás takto pred možným ohrozením zo strany dotknutých osôb, spoločností, úradov a inštitúcií všeobecne. To je to čo robí dobré meno pre CERD a posilňuje dôveru medzi ľuďmi. Záleží samozrejme len na Vás či chcete uviesť svoju identitu.

CERD týmto vyzýva fyzické ale aj právnické osoby k vyhláseniu boja proti korupcii v štátnej správe, podnikateľskej sfére, v miestnych zastupiteľstvách, v polícií, všeobecne vo všetkých oblastiach ľudskej činností, pretože všetkým spôsobuje veľké morálne a samozrejme aj nemalé materiálne škody.

Sme si vedomí aj toho, že prístup niektorých orgánov k nepríjemným záležitostiam smeruje skôr k riešeniu formou „zametania pod koberec“. Preto Vami zaslané podnety budú s časovým odstupom odovzdané médiám a takto prístupné k verejnej kontrole a týmto spôsob donútený veci riešiť. Je to jediná kontrola verejnosti dozvedieť sa ako postupovali príslušné orgány. Jedine verejná kontrola občanov môže zastaviť narastajúce negatívne javy a takýmto spôsobom prispieť k celkovej ochrane spoločnosti.

Nadnárodnosť systému CERD je zárukou nezávislosti na orgánoch štátnej moci, preto nepodliehame možnému ovplyvňovaniu a „tlaku“ politikov. Je to cesta k jednému zo základných práv, právo na informáciu a právo na kontrolu vecí verejných.

Oznámenie o trestnej činnosti, podozrení z korupcie alebo iného protiprávneho jednania:

>>>> FORMULÁR K OHLÁSENIU <<<<<

Príklad (názorná ukážka):

Podozrenie na nekalé jednanie by malo obsahovať konkrétny popis skutočností, ktorá sa odohrala alebo práve prebieha. Poskytnuté informácie môžu byť aj z neoverených zdrojov. Taktiež je možné poskytnúť informácie o osobách, ktoré podľa Vášho názoru dosahujú neoprávnene značné príjmy a ich majetok nekorešponduje s oficiálnym príjmom v danom postavení. Uvedieme napríklad: podnikateľ vlastní niekoľko luxusných áut, nehnuteľností a pritom je jeho firma v značnej strate či dokonca v konkurze. Ďalší príklad: úradník s platom okolo 15.000,- Sk čistého mesačne vlastní majetok tomuto príjmu nezodpovedajúci (luxusné auto, nehnuteľností apod.).

V prípade, že poskytnete dôležité anonymné svedectvo, je Vaša totožnosť chránená a nie je možné ju akýmkoľvek spôsobom vyhľadať. Podané oznámenia sú evidované ako podozrenie z trestnej činnosti a preto aj v prípade neoverenej informácie sa nevystavujete rizika krivého obvinenia. Bez starosti môžete uviesť akékoľvek svoje poznatky. Pokiaľ chcete spolupracovať pri prešetrovaní danej veci môžete dobrovoľne uviesť svoje priezvisko a kontakt.

Podporte nás

Podporte boj proti korupcii! Umiestnite na svoje www stránky nižšie uvedený banner. V pravom textovom poli nájdete kód, ktorý stačí skopírovať kdekoľvek do Vašej webovej prezentácie.

Bannery

Nižšie sú k dispozícií bannery spolu s kódmi pre ich pridanie na Váš web.