Všetky prenesené dáta sú šifrované
14.08.2020 12:24:12
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Občan (nepodnikajúca osoba)

Vážený občan,

ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli zaregistrovať v tomto systéme. Na úvod Vám predkladáme základné informácie. Registráciou získate bezplatný vstup do Centrálneho registra dlžníkov SR. Môžete využívať ďalšie pokročilé služby za malý poplatok a tak získať informácie o vlastných záväzkoch, informácie o záväzkoch, ktoré sú evidované k Vašej osobe v iných databázach a samozrejme ďalšie evidované "negatívne" informácie uložené v CERD.

Vďaka tomuto ON-LINE systému môžete:

  1. Požiadať o Výpis o bezdlžnosti – potvrdenie stavu Vašich záväzkov
  2. Využívať službu Moje záväzky – vďaka tejto službe môžete bezplatne generovať výpisy o bezdlžnosti zadarmo, a taktiež za veľmi malý poplatok nazerať do vlastných záväzkov po dobu 5 rokov.
  3. Zaistiť si ZÁKLADNÝ vstup do databáz dlžníkov – neplatičov. Tento vstup do CERD Vám poskytne informácie o iných subjektoch (iných občanoch, iných firmách vo Vašej krajine).
  4. Využívať veľké množstvo bezplatných služieb, na ktoré nie je stanovený žiadny poplatok a sú teda poskytované zadarmo.

Ďalšie služby:
Fyzickým osobám sa automaticky zobrazujú údaje z protikorupčného systému k vlastnej osobe.

Žiadame Vás preto o pozorné zadávanie svojich údajov a bezpečného uloženia užívateľského mena a hesla. Prihlasovacie údaje prosím chráňte veľmi pozorne, tak ako hesla ku svojím kreditným kartám. Po celom svete si ľudia kontrolujú vlastné záväzky, pretože v bežnom živote robíte množstvo platieb a stáva sa, že na niektorú zabudnete. Potom aj malá neuhradená platba sa môže mnohonásobne predražiť vymáhaním Vašej dlžnej čiastky. Väčšinu týchto nákladov však robia vysoké poplatky za advokáta a prípadné súdne náklady, alebo dokonca za služby exekútora.

 

 

Zvoľte
Prihlasovacie meno:
Prihlasovacie heslo:
Všeobecné údaje
Krstné meno:
Prostredné meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia: .. format dd.mm.rrrr
Rodne číslo: /
Bydlisko, kontaktné údaje
Ulica: vrátane čísla popisného
Mesto:
PSČ:
Krajina:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Súhlas s podmienkami
Odoslaním registrácie potvrdzujete, že súhlasíte so všeobecnými podmienkami.