Všetky prenesené dáta sú šifrované
10.07.2020 20:18:02
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Bezplatné upozornenie dlžníka e-mailom

Vážení veritelia, systém CERD umožňuje zaslanie on-line upomienky dlžníkovi-neplatičovi. Výhoda takejto upomienky je hlavne v transparentnosti, kedy dlžník-neplatič dostane upozornenie oficiálnym e-mailom prostredníctvom CERD Centrálneho registra dlžníkov Slovenskej republiky. Pre odoslanie vyplňte jednoducho nasledujúce informácie. Ako bude daný e-mail vyzerať? Ukážka e-mailu je umiestnená nižšie, pod formulárom.

On-line odoslanie upomienky

Subjekt veriteľa
Firma
Meno a priezvisko
IČO
e-mail

Subjekt dlžníka
Firma
Priezvisko
IČO
e-mail
Text

Ukážka upomienky

Vážený pán XXXX,

dovoľujem si Vás upozorniť na dlh voči našej spoločnosti. Veríme, že celý dlh bude zaplatený do 7 dní k rukám našej spoločnosti. V prípade, že sa tak nestane, pohľadávka bude zaevidovaná a zverejnená v CERD Centrálny register dlžníkov Slovenskej republiky.
Týmto Vám samozrejme vzniknú ďalšie zbytočné výdaje, ktoré môžu samotnú pohľadávku výrazne zvýšiť.

[TU BUDE UVEDENÝ VAMI ZADANÝ TEXT]

CERD Centrálny register dlžníkov SR je sprostredkovateľom negatívnych informácií o fyzických ale aj právnických osobách a v registri dlžníkov sú evidované nezaplatené pohľadávky. Evidovaním v registri dlžníkov môžete dôjsť k trvalej strate Vašej bonity u všetkých subjektov v SR, EU a prípadne ďalších partnerských krajín.

Veríme, že nezaplatenie Vášho záväzku vzniklo nedopatrením a že Vaše jednanie bude smerovať k urýchlenému zaplateniu dlhu a nebudeme musieť pristúpiť k vyššie uvedenému krajnému riešeniu.

S pozdravom,
YYYY,
Firma ZZZZZZ,
e-mail BBBBB