Všetky prenesené dáta sú šifrované
10.07.2020 22:10:22
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Bezplatné vloženie dlžníka do registra CERD

CERD umožňuje bezplatné vloženie dlžníka – neplatiča do Centrálneho registra dlžníkov aj pre užívateľov bez uzatvorenej príslušnej zmluvy s poskytovateľom.

Vložená pohľadávka je v databázach CERD uchovaná po dobu 3 mesiacov a potom je automaticky vyradená. Pohľadávku môžete ponúknuť aj do burzy pohľadávok, alebo členským inkasným agentúram.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že po vložení pohľadávky konkrétneho dlžníka - neplatiča, na rozdiel od zmluvných užívateľov, sú všetké Vaše kontaktné údaje zverejnené len preto, aby sa predišlo prípadnému zneužitiu systému CERD a bol urobený vklad neexistujúcej pohľadávky. Zápisom pohľadávky vyslovujete súhlas k zverejneniu všetkých kontaktných údajov, vrátane IP adresy vkladateľa širokej verejností.

Pri pokuse alebo vložení neexistujúcej pohľadávky alebo informácii buď úmyselne alebo neúmyselne alebo z nedbanlivosti smerujúce k poškodeniu tretej osoby, vystavujete sa tak dobrovoľne k právnemu postihu zo strany každého poškodeného. Veríme, že systém CERD využijete len pre zhodnotenie Vašej pohľadávky alebo legálnemu nahláseniu skutočných pohľadávok.

Medzi bezplatné služby sme zaradili: vklad pohľadávky do neovereného registra, vloženie pohľadávky do verejnej burzy pohľadávok so štatútom "Neoverené", ponuka pohľadávky inkasným agentúram pre vymáhanie alebo k predaju pohľadávky.

Pokiaľ sa chcete stáť zmluvným partnerom systému CERD a využívať všetky nadštandardné služby bankového aj nebankového registra, kliknite TU pre bezplatnú registráciu.

V užívateľskej sekcii po prihlásení nájdete bezplatné pridanie pohľadávok.