Všetky prenesené dáta sú šifrované
10.07.2020 20:00:18
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Základné informácie pre bankový sektor

CERD vo svojich registroch sprostredkováva mimo iné tiež informácie o existujúcich dlžníkov - neplatičov, ktoré využíva bankový sektor - BRKI Bankový register klientskych informácií a tiež informácie o existujúcich dlžníkov - neplatičov, ktoré využíva nebankový sektor - NRKI Nebankový register klientskych informácií.
  • Účastníkmi BRKI môžu byť banky s platnou licenciou po celom svete. NRKI združuje leasingové a úverové spoločností.
  • Informačná báza BRKI a NRKI je tvorená pozitívnymi aj negatívnymi informáciami o bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke klientov.
  • Informačný systém ponúka jednotlivým užívateľom nielen pohľad na súčasný stav dlžníka - neplatiča, ale tiež spätne historické hodnoty za posledných 10 rokov.
  • Poskytnuté informácie v databázach sú pod neustálou kontrolou bánk.
  • Systém CERD je kódovaný podľa najnovších poznatkov a štandardu SSL protokolu.
  • Banky majú špecifické služby podľa zmluvných dohôd v rámci zvláštnej zmluvy „CERD BANK“.
  • Systém obsahuje rozhranie pre obojsmernú komunikáciu s Vaším informačným systémom.

Cenník

4.1. Právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú s obratom vyšším než 3.333.333,-€ t.j. 100.419.990,-Sk.

Taríf BRKI+ (BANKA+)

  • s dĺžkou služieb 5 rokov bez recipročnej dohody 700,-€ t.j. 21.088,-Sk / 1 mesiac

Taríf HOLDING (ZADARMO)

  • s dĺžkou služieb 5 rokov bez recipročnej dohody 350,-€ t.j. 10.544,-Sk /1 mesiac
  • (ZADARMO pre všetky dcérine spoločnosti a spoločnosti s majetkovou účasťou holdingu)


Registráciu urobte TU