Všetky prenesené dáta sú šifrované
10.07.2020 21:15:48
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Základné informácie pre občanov

Vážený zákazník,

teší nás Váš záujem o využitie národného evidenčného systému CERD Centrálneho registra dlžníkov a medzinárodného systému CERD LLC.

CERD spravuje komplexný prehľad o dlžníkoch - neplatičoch a ich platobnú históriu. Zhromažďuje informácie o nebonitných subjektoch v niekoľkých stupňoch:

Pre občanov zaisťujeme tieto služby:
  • Potvrdenie o bezdlžnosti - osobný výpis o bezdlžnosti je zaslaný do vlastných rúk žiadateľa na základe podanej elektronickej žiadosti. O výpis môže žiadať fyzická osoba, ktorá potrebuje doložiť bankovým, leasingovým alebo iným spoločnostiam, že nie je registrovaná v registroch nesplatených alebo problémových záväzkov.
  • Služba "Moje záväzky" - táto služba umožňuje fyzickým osobám nahliadnuť do zoznamu prípadných vlastných dlhov a prehreškoch v databáze CERD. Služba spoplatnená jednorazovým poplatkom podľa platného tarifu v cenníku.
  • CERD Centrálny register dlžníkov sa ako jediný otvára širokej verejností nad rámec prístupu do databáz dlžníkov - neplatičov, kde je možné vyhľadávať aj iné záväzky (napríklad záznam z podozrenia na trestnú činnosť, dlhy vašich zamestnávateľov, dlhy iných osôb, atď.)


Cenník

1. Výpis o bezdlžnosti (potvrdenie o bezdlžnosti)
1.1. Výpis o bezdlžnosti zaslaný formou poštovej korešpondencie

Poplatok za výpis do vlastných rúk je vo výške 301,26Sk t.j. 10€
1.2. Výpis o bezdlžnosti vystavený on-line

Poplatok za výpis do vlastných rúk rukou je vo výške 151,-Sk t.j. 5€
1.3. Základné informácie o výpisoch bezdlžnosti

Výpis je chránený unikátnym ochranným kódom, ktorý je uvedený na výpise. Výpis obsahuje zoznam nesplatených záväzkov (vrátane veriteľov), informácie o počte nahlásených prečinov v protikorupčnom systéme CERD (záznamy staršie 1 rok), prípadne majetkové väzby v obchodnej sfére (pokiaľ sú známe).
Výpis podľa dostupnosti služieb a informáciách obsahuje návrhy na konkurz, návrhy na exekúcie a súdne spory.
1.4. Príplatok pre výpis podľa 1.1.

Opätovné zaslanie výpisu o bezdlžnosti prostredníctvom pošty je 120,50Sk t.j. 4€
2. Služba Moje záväzky (+ Moje bonita) po dobu 5 rokov
2.1. Fyzické osoby, ktoré samostatne nepodnikajú (napr. občan zamestnanec).

Poplatok je stanovený na 1054,50Sk t.j. 35€
2.3. Bezplatné služby podľa článku 2.1. a 2.2.

Služba "Moje záväzky" umožňuje bezplatne vystaviť Výpisy o bezdlžnosti v režime on-line. Počet výpisov je limitovaný na 12/rok. Nahliadať na vlastné záväzky nepretržite po dobu 5 rokov.
3. Prístupy do registra dlžníkov Slovenskej republiky a ďalších krajín
3.1. Fyzické osoby, ktoré samostatne nepodnikajú

(a) taríf HOME: Poplatok 1.054,50Sk t.j. 35€ /1 rok


Registráciu urobte TU