19.01.2018 02:04:36
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

12.11.2017 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

04.10.2012 - Vážený zákazník, v súčasnej dobe pracujeme na odstránení poruchy na platobnom systéme. Ak Vaša platba bola uhradená, bude spárovaná do 2 pracovných dní. Ďakujeme za pochopenie.

14.11.2011 - Medzinárodný správca Centrálneho registra dlžníkov sa rozhodol ukončiť prevádzku webovej križovatke na oficiálnej weby štátnej správy. V tejto veci dal technickému správcovi príkaz na odpredaj nadbytočných domén.

28.04.2011 - Loterijní společnost Sazka dluží věřitelům několik miliard korun. Pokud i vůči vám má některé závazky, a to i jen v řádech několika desítek korun, můžete pohledávky za Sazkou naposled ve čtvrtek (dnes) přihlásit. Pak už své peníze získáte jen stěží.

Moje záväzky a bonita

Jedná sa o unikátny systém umožňujúci nazerať pravidelne po dobu 5 rokov na svoje vlastné záznamy a dlhy, ktoré sú evidované v registroch k Vašej osobe po celom svete. Systém zhromažďuje najmä negatívne informácie k Vašej platobnej morálke, ale v mnohých smeroch vykazuje k vašej osobe aj pozitívne záznamy.

V tomto on-line systéme sa s predstihom dozviete o prípadnom zápise Vášho záväzku do databáze, a pokiaľ ho včas vyriešite, k tomuto zápisu vôbec nemusí dôjsť. Aj neskoršie zaplatenie záväzku v databázach zanechá informácie o problémovej transakcii a preto je dôležité kontrolovať si včas informácie k svojej osobe.

Služba "Moje záväzky a moja bonita" umožňuje bezplatne generovať Výpisy o Vašej bezdlžnosti a tým ušetríte za mnohé poplatky v rámci jednotlivých žiadosti o vystavenie Potvrdenia o bezdlžnosti.

O túto službu si požiadate pomocou základnej registrácie, ktorá je spoločná pre všetky subjekty a potom stačí už len objednať daný program. Po zaplatení malého poplatku Vám bude umožnený vstup do systému. Vďaka tejto službe sa môžete sami vyjadriť k svojmu záväzku voči banke, alebo inštitúcií apod. Vaše stanovisko môže zohľadniť k prípadnému záznamu, ktorý jej bráni v ďalšej spolupráci.


Registráciu urobte TU