19.01.2019 04:50:16
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

13.11.2018 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

04.10.2012 - Vážený zákazník, v súčasnej dobe pracujeme na odstránení poruchy na platobnom systéme. Ak Vaša platba bola uhradená, bude spárovaná do 2 pracovných dní. Ďakujeme za pochopenie.

Centrálny register dlžníkov Slovenskej republiky

Centrálny register dlžníkov je najväčším národným a nadnárodným bankovým a nebankovým informačným systémom, ktorý umožňuje vyhľadávať nesplatené záväzky osôb a ekonomických subjektov.

Sprostredkováva zobrazenie údajov vedených v jednotlivých členských registrov štátnej správy, registre klientskych informácií a rôzne databázy súkromných subjektov a pod.

Centrálny register dlžníkov zaisťuje tu najdokonalejšiu kontrolu a prevenciu pred vznikom dlhu a u neplatičov výrazne zvyšuje vymáhateľnosť neuhradených pohľadávok.

CMS - Cerd Monitoring Systém

Vaša IP: 54.234.114.202 REC

Centrálny register dlžníkov kladie vysoký dôraz na ochranu dát a ich následnú spätnú kontrolu.
Monitorovací systém CMS sleduje každého užívateľa pripojenému k akémukoľvek zdroju systému CERD.

V prípade zistenia pokusu o neoprávnený prienik do systému, je automaticky generovaný podnet administrátorovi, ktorý tento prienik zablokuje a na základe závažnosti podnetu môže automatizovane priamo podať podnet k trestnému stíhaniu narušiteľa.

Vybraný dlžníci z registru

č. dlhu dlžník Akcie
12022389 KLASIK PLUS LK s.r.o. detail z registra
42960835 SEDMA systém,s.r.o. detail z registra
45607091 VALAŠI s.r.o. detail z registra
483094986 DAIDONG Slovakia s.r.o. detail z registra
948984726 3000, s.r.o. detail z registra
912340177 HIGHWAY 62 s.r.o. detail z registra
753270022 Milan Jurkovič detail z registra
394765972 TARA-SPED s.r.o. detail z registra
26920163 CHIVAS s.r.o. detail z registra
251548562 VIKTORIA SPED, s.r.o. detail z registra
177027184 MADETRANS s,r,o detail z registra
987967918 Richard Kereštan detail z registra
467443821 PH Konzulta s.r.o. detail z registra
287566750 Michal Ružička detail z registra
298391601 Lukáš Báby detail z registra
818439563 Tomaš Niščak detail z registra
873855482 Tatras Rescue Servise detail z registra
929165949 Jaroslav Adamec - Phobosstudio detail z registra
230321183 Viera Slivková detail z registra
602736198 Jozef KECSKÉS - DIGITAL MARKETING detail z registra
996503960 Ing. Miroslav Rabčan detail z registra
444249598 Karina Čechová detail z registra
768064905 Altener s.r.o. detail z registra
426649496 Transtin, s.r.o. detail z registra
542811656 Jouifil Foudad detail z registra
937198448 lucia fabryova detail z registra
966592689 Martina Vrábová detail z registra
73775202 Chamois Leather-import export s.r.o. detail z registra
257758020 Transcapital, s.r.o. detail z registra
112631856 REMSTAVplus s.r.o detail z registra
344463854 Ing.Ján Hudák detail z registra
513685272 ENZO-VERONIKA-VES, a.s. detail z registra
922487113 JURKI-HAYTON s. r. o. detail z registra
392539899 ROLDOR, s.r.o. detail z registra
188027757 Zlatica Galbová detail z registra
882144614 Media Help s.r.o. detail z registra
933203709 Stabil Slovakia s.r.o. detail z registra
832481165 Mariokurier s.r.o. detail z registra
800489637 Peter Kačmár detail z registra
607044305 Eurologistika s.r.o. detail z registra
410069107 Peter Horváth detail z registra
915511050 Gastrocentrum spol. s r.o. detail z registra
20465819 Nabaz plus s.r.o. detail z registra
5133612 RT auto, s.r.o. Roman Chromý detail z registra
65591301 MARTOŠ Steel, s.r.o detail z registra
455177395 Pradev.s.r.o. detail z registra
648141717 Mária Pospišová detail z registra
768967015 SVOVAR TRADE, s.r.o. detail z registra
2654747 Stavitelství Slovakia s.r.o. detail z registra
768615572 Inžinierske stavby, a.s., Závod 09 Šaľa detail z registra
469207543 igor kekesi detail z registra
382520092 JPM Galanta s.r.o. detail z registra
153055283 Zuzana Vašková detail z registra
174750532 INRAKO s.r.o. detail z registra
402211933 Jozef Buriš detail z registra
254312934 Creatrio s.r.o. detail z registra
151954356 Fly Fish, s.r.o. detail z registra
145347364 SEDMA systém,s.r.o. detail z registra
96621331 TECHNOIMES, s.r.o. detail z registra
803984500 SHCADE Servis s.r.o. detail z registra