21.04.2019 21:56:00
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

04.10.2012 - Vážený zákazník, v súčasnej dobe pracujeme na odstránení poruchy na platobnom systéme. Ak Vaša platba bola uhradená, bude spárovaná do 2 pracovných dní. Ďakujeme za pochopenie.

Centrálny register dlžníkov Slovenskej republiky

Centrálny register dlžníkov je najväčším národným a nadnárodným bankovým a nebankovým informačným systémom, ktorý umožňuje vyhľadávať nesplatené záväzky osôb a ekonomických subjektov.

Sprostredkováva zobrazenie údajov vedených v jednotlivých členských registrov štátnej správy, registre klientskych informácií a rôzne databázy súkromných subjektov a pod.

Centrálny register dlžníkov zaisťuje tu najdokonalejšiu kontrolu a prevenciu pred vznikom dlhu a u neplatičov výrazne zvyšuje vymáhateľnosť neuhradených pohľadávok.

CMS - Cerd Monitoring Systém

Vaša IP: 54.82.119.116 REC

Centrálny register dlžníkov kladie vysoký dôraz na ochranu dát a ich následnú spätnú kontrolu.
Monitorovací systém CMS sleduje každého užívateľa pripojenému k akémukoľvek zdroju systému CERD.

V prípade zistenia pokusu o neoprávnený prienik do systému, je automaticky generovaný podnet administrátorovi, ktorý tento prienik zablokuje a na základe závažnosti podnetu môže automatizovane priamo podať podnet k trestnému stíhaniu narušiteľa.

Vybraný dlžníci z registru

č. dlhu dlžník Akcie
948984726 3000, s.r.o. detail z registra
177027184 MADETRANS s,r,o detail z registra
964454356 KEMO-IMEX s.r.o. detail z registra
269160404 DMK - BAU, s.r.o. detail z registra
865903860 Andrea Pivonová detail z registra
944048059 TOMASPED s.r.o. detail z registra
228903781 robert seliga detail z registra
475881059 Ingrid Sedliaková detail z registra
609095722 Gabriel Čopák detail z registra
148291093 KOLIBA Trade s.r.o. detail z registra
270057604 Kúpele Brusno, a. s., detail z registra
979139217 IdentCode Consulting s.r.o. detail z registra
431897442 Truck Speed spol. s r.o. detail z registra
178171972 Fakultná nemocnica L.Pasteura Košice detail z registra
652873109 Monika Nemešová detail z registra
193546655 Pavel Benetka detail z registra
188027757 Zlatica Galbová detail z registra
959258287 Marián Botek detail z registra
686461663 IVETA MIKULOVA detail z registra
720393631 STYLEX SLOVAKIA S.R.O. detail z registra
343126501 Pevas s.r.o. detail z registra
832481165 Mariokurier s.r.o. detail z registra
943155968 Štefan Šari Bremex detail z registra
942535481 VIKTORIA SPED, s.r.o. detail z registra
636232339 VIKTORIA SPED, s.r.o. detail z registra
860117585 Audiopro, s.r.o. detail z registra
314145386 Adrián Ducar detail z registra
42960835 SEDMA systém,s.r.o. detail z registra
210591056 Radoslav Cáb-Stavest detail z registra
382520092 JPM Galanta s.r.o. detail z registra
508263738 Ľubomír Laššan detail z registra
18843175 Romana Juríková - " PLEKTRUM " HUDOBNÉ NÁSTROJE detail z registra
410707649 ZEDA Beton, a. s. detail z registra
260022841 Pavol Lojan detail z registra
531855841 IT-COMP spol.s.r.o. detail z registra
820254201 DAIDONG Slovakia s.r.o. detail z registra
935637914 Daniel Trangoš-DaTra detail z registra
79930485 TRIPO SLOVAKIA s.r.o detail z registra
972361931 Vipex s.r.o detail z registra
439740392 Renáta Maslenková - REDITLAČ detail z registra
270755359 Patrik Žatko detail z registra
280178066 LKTZ,spol.s.r.o. detail z registra
774608699 DRX CONSULTING a.s. detail z registra
610703003 Vojtech Hegyi detail z registra
962171705 SYSTEM S + spol.s.r.o detail z registra
471201397 maroš horecký detail z registra
367447326 Vladimír Gogora detail z registra
186875917 Erika Garcalova detail z registra
589198028 Andrea Miklósová detail z registra
251548562 VIKTORIA SPED, s.r.o. detail z registra
741835565 Správcovská Krahule s.r.o. detail z registra
187550616 Hotel Stubenruss detail z registra
221352056 OPTIMUS Production s.r.o. detail z registra
488107258 Ingrid Sedliaková detail z registra
969828420 Gamma Eastern s. r. o. detail z registra
607192977 STAMPF,spol s.r.o. detail z registra
475303452 SUXXESS s.r.o. detail z registra
151815313 Cestné Stavby Žilina s r.o. detail z registra
734762500 PhDr. Adriana Kvasňovská Seifertová, PhD. detail z registra
2287209 Ladislav Maruščák ZAN-ZI detail z registra