21.03.2019 18:22:24
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

04.10.2012 - Vážený zákazník, v súčasnej dobe pracujeme na odstránení poruchy na platobnom systéme. Ak Vaša platba bola uhradená, bude spárovaná do 2 pracovných dní. Ďakujeme za pochopenie.

Centrálny register dlžníkov Slovenskej republiky

Centrálny register dlžníkov je najväčším národným a nadnárodným bankovým a nebankovým informačným systémom, ktorý umožňuje vyhľadávať nesplatené záväzky osôb a ekonomických subjektov.

Sprostredkováva zobrazenie údajov vedených v jednotlivých členských registrov štátnej správy, registre klientskych informácií a rôzne databázy súkromných subjektov a pod.

Centrálny register dlžníkov zaisťuje tu najdokonalejšiu kontrolu a prevenciu pred vznikom dlhu a u neplatičov výrazne zvyšuje vymáhateľnosť neuhradených pohľadávok.

CMS - Cerd Monitoring Systém

Vaša IP: 34.228.42.25 REC

Centrálny register dlžníkov kladie vysoký dôraz na ochranu dát a ich následnú spätnú kontrolu.
Monitorovací systém CMS sleduje každého užívateľa pripojenému k akémukoľvek zdroju systému CERD.

V prípade zistenia pokusu o neoprávnený prienik do systému, je automaticky generovaný podnet administrátorovi, ktorý tento prienik zablokuje a na základe závažnosti podnetu môže automatizovane priamo podať podnet k trestnému stíhaniu narušiteľa.

Vybraný dlžníci z registru

č. dlhu dlžník Akcie
455779176 EUROFORMES, a.s. detail z registra
709781661 DEMAR-SK detail z registra
16484431 vlkgabi vlkgabi detail z registra
194484789 Ladislav Chopko detail z registra
948496802 Mário Daniel detail z registra
489487882 BK TRANS s.r.o. detail z registra
133548719 ELITOM s.r.o. detail z registra
225537726 NOVOSEDLÍK Slovakia s.r.o detail z registra
209932451 PEEM, spol. s r.o. detail z registra
39071917 Bytkomfort - BA a.s. detail z registra
138918863 Pevas s.r.o. detail z registra
513685272 ENZO-VERONIKA-VES, a.s. detail z registra
205524409 Delix, s.r.o. detail z registra
475881059 Ingrid Sedliaková detail z registra
999134399 HYDROVRT a.s. detail z registra
135981700 Telemont a.s. detail z registra
662767624 Ing. arch. Tibor Bendík - TUNAX detail z registra
935637914 Daniel Trangoš-DaTra detail z registra
999397842 Darovec s.r.o. detail z registra
676204229 Salón Daniela Košice s.r.o. detail z registra
519924296 Tomáš Lachký detail z registra
193711124 Jozef Porubský detail z registra
821392696 Klein&Co s.r.o. detail z registra
393266505 Eva Medvecka detail z registra
908477980 AV SPed, s.r.o. detail z registra
851850492 Helena Brnová detail z registra
944756527 CHIRONAX MEDICENTRUM, s.r.o. detail z registra
390912984 TatraStav HOLDING, spol.s.r.o. detail z registra
246642956 Ragus s.r.o detail z registra
882144614 Media Help s.r.o. detail z registra
177027184 MADETRANS s,r,o detail z registra
293933361 Bytkomfort - BA a.s. detail z registra
104611080 Tomáš Mady detail z registra
992519322 E-MONT, s.r.o. detail z registra
497100247 SPELO SLOVAKIA, s.r.o. detail z registra
23575486 SEDMA systém,s.r.o. detail z registra
752236320 DEE Erich Melcer detail z registra
55576647 Martin Prno detail z registra
218359625 GeMB detail z registra
886303086 Business cars,s.r.o. detail z registra
975887828 PEGATRANS, s.r.o. detail z registra
648534965 AGRAFA, s.r.o. detail z registra
433091743 Vojtech Hegyi detail z registra
734323250 INDUSTRY InfoTech s. r. o. detail z registra
764804183 Inter-Stav market Sturovo detail z registra
969828420 Gamma Eastern s. r. o. detail z registra
172078603 Salón Daniela Košice s.r.o. detail z registra
768615572 Inžinierske stavby, a.s., Závod 09 Šaľa detail z registra
44545222 TDI-KOMPLETING,s.r.o. detail z registra
962171705 SYSTEM S + spol.s.r.o detail z registra
161839363 LDN studio spol s.r.o. detail z registra
350192568 Raval Trade s.r.o. detail z registra
769409408 VAHOSTAV SK,a.s. detail z registra
139392018 Katarina Reptova detail z registra
159032924 Inžinierske stavby, a.s., Závod 09 Šaľa detail z registra
35379982 Róbert Šticza - HAMMER detail z registra
245436262 Pienstav, a.s. detail z registra
584682822 Jaroslav Jurčo detail z registra
20529402 Creatrio s.r.o. detail z registra
288383156 Juraj Adam detail z registra