22.07.2018 06:30:18
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

13.05.2018 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

04.10.2012 - Vážený zákazník, v súčasnej dobe pracujeme na odstránení poruchy na platobnom systéme. Ak Vaša platba bola uhradená, bude spárovaná do 2 pracovných dní. Ďakujeme za pochopenie.

Centrálny register dlžníkov Slovenskej republiky

Centrálny register dlžníkov je najväčším národným a nadnárodným bankovým a nebankovým informačným systémom, ktorý umožňuje vyhľadávať nesplatené záväzky osôb a ekonomických subjektov.

Sprostredkováva zobrazenie údajov vedených v jednotlivých členských registrov štátnej správy, registre klientskych informácií a rôzne databázy súkromných subjektov a pod.

Centrálny register dlžníkov zaisťuje tu najdokonalejšiu kontrolu a prevenciu pred vznikom dlhu a u neplatičov výrazne zvyšuje vymáhateľnosť neuhradených pohľadávok.

CMS - Cerd Monitoring Systém

Vaša IP: 54.81.76.247 REC

Centrálny register dlžníkov kladie vysoký dôraz na ochranu dát a ich následnú spätnú kontrolu.
Monitorovací systém CMS sleduje každého užívateľa pripojenému k akémukoľvek zdroju systému CERD.

V prípade zistenia pokusu o neoprávnený prienik do systému, je automaticky generovaný podnet administrátorovi, ktorý tento prienik zablokuje a na základe závažnosti podnetu môže automatizovane priamo podať podnet k trestnému stíhaniu narušiteľa.

Vybraný dlžníci z registru

č. dlhu dlžník Akcie
257096753 DECKHAUS s.r.o. detail z registra
46809142 MBM-STAV, s.r.o. detail z registra
64083484 A Work s.r.o. detail z registra
821392696 Klein&Co s.r.o. detail z registra
982548891 Michaela Vojteková detail z registra
39282693 Maria Halušková detail z registra
839855521 Vojtech Ivan detail z registra
789991749 Daniel Rogel detail z registra
274917596 DORIA STAVBYs.r.o. detail z registra
482502923 Peter Svítek detail z registra
297299363 Tatras Rescue Servise detail z registra
627180720 WILLIS TRANS s.r.o. detail z registra
677780952 TechnoPress, s.r.o. detail z registra
436215087 Drahomíra Pišteková detail z registra
940132800 Pavel Pieter - ELINEX detail z registra
200742474 Ján Lazar - KPPO,spol.s r.o. detail z registra
703464130 Dušan Paľov - RAF detail z registra
299675760 Robert Jakubec EQIULIBRIUM detail z registra
644792687 Henrich Albert Agrum detail z registra
395217775 Nabaz plus s.r.o. detail z registra
692864049 Jouifil Fouad detail z registra
145672859 Wallberg Slovakia detail z registra
169476177 Adrián Tuma detail z registra
247482772 LAP detail z registra
933203709 Stabil Slovakia s.r.o. detail z registra
906181389 CFE Slovakia s.r.o detail z registra
993047962 ROPO SK, s.r.o. detail z registra
569411183 Magdaléna Goldírová detail z registra
606962861 Tomáš Mady detail z registra
510525195 Martin Solnica detail z registra
814806573 Silvia Kiselakova detail z registra
614545215 Radovan Lanák detail z registra
886303086 Business cars,s.r.o. detail z registra
530549659 Ján Bančanský detail z registra
274321821 KOLIBA Trade s.r.o. detail z registra
370510786 Rastislav Jelenský detail z registra
193799291 Stanislav Brija - Stabri detail z registra
380636720 PR IHRADZI s.r.o. detail z registra
865257285 BURA BURA s.r.o. detail z registra
978095101 MAXIN s.r.o. detail z registra
583719087 Peter Paulovič detail z registra
285141147 VAHOSTAV SK,a.s. detail z registra
411405657 Monika Mokričková detail z registra
265149505 zdenka janickova detail z registra
84124230 WINDOWPLAS s.r.o. detail z registra
900686490 LOJECT s.r.o. detail z registra
25118978 Monika Királyová detail z registra
44545222 TDI-KOMPLETING,s.r.o. detail z registra
720729548 Karol Kirchmaier detail z registra
455177395 Pradev.s.r.o. detail z registra
141364162 Jouifil Fouad detail z registra
364757960 KARCHER TEPOVANIE SLOVENSKO S.R.O. detail z registra
609095722 Gabriel Čopák detail z registra
22092215 Mgr. Art. Vladimír Badiar detail z registra
476322447 J M Promotechnology s.r.o. detail z registra
632116893 Peter Balun detail z registra
778122520 zavolejsikurýra.cz s.r.o. detail z registra
193546655 Pavel Benetka detail z registra
574644106 PONT s.r.o. detail z registra
57997691 IBrau SK, spol. s r.o. detail z registra