Všetky prenesené dáta sú šifrované
10.07.2020 21:55:58
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Moje záväzky a bonita

Jedná sa o unikátny systém umožňujúci nazerať pravidelne po dobu 5 rokov na svoje vlastné záznamy a dlhy, ktoré sú evidované v registroch k Vašej osobe po celom svete. Systém zhromažďuje najmä negatívne informácie k Vašej platobnej morálke, ale v mnohých smeroch vykazuje k vašej osobe aj pozitívne záznamy.

V tomto on-line systéme sa s predstihom dozviete o prípadnom zápise Vášho záväzku do databáze, a pokiaľ ho včas vyriešite, k tomuto zápisu vôbec nemusí dôjsť. Aj neskoršie zaplatenie záväzku v databázach zanechá informácie o problémovej transakcii a preto je dôležité kontrolovať si včas informácie k svojej osobe.

Služba "Moje záväzky a moja bonita" umožňuje bezplatne generovať Výpisy o Vašej bezdlžnosti a tým ušetríte za mnohé poplatky v rámci jednotlivých žiadosti o vystavenie Potvrdenia o bezdlžnosti.

O túto službu si požiadate pomocou základnej registrácie, ktorá je spoločná pre všetky subjekty a potom stačí už len objednať daný program. Po zaplatení malého poplatku Vám bude umožnený vstup do systému. Vďaka tejto službe sa môžete sami vyjadriť k svojmu záväzku voči banke, alebo inštitúcií apod. Vaše stanovisko môže zohľadniť k prípadnému záznamu, ktorý jej bráni v ďalšej spolupráci.


Registráciu urobte TU