Všetky prenesené dáta sú šifrované
19.05.2019 22:44:31
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

04.10.2012 - Vážený zákazník, v súčasnej dobe pracujeme na odstránení poruchy na platobnom systéme. Ak Vaša platba bola uhradená, bude spárovaná do 2 pracovných dní. Ďakujeme za pochopenie.

Centrálny register dlžníkov Slovenskej republiky

Centrálny register dlžníkov je najväčším národným a nadnárodným bankovým a nebankovým informačným systémom, ktorý umožňuje vyhľadávať nesplatené záväzky osôb a ekonomických subjektov.

Sprostredkováva zobrazenie údajov vedených v jednotlivých členských registrov štátnej správy, registre klientskych informácií a rôzne databázy súkromných subjektov a pod.

Centrálny register dlžníkov zaisťuje tu najdokonalejšiu kontrolu a prevenciu pred vznikom dlhu a u neplatičov výrazne zvyšuje vymáhateľnosť neuhradených pohľadávok.

CMS - Cerd Monitoring Systém

Vaša IP: 103.136.43.230 REC

Centrálny register dlžníkov kladie vysoký dôraz na ochranu dát a ich následnú spätnú kontrolu.
Monitorovací systém CMS sleduje každého užívateľa pripojenému k akémukoľvek zdroju systému CERD.

V prípade zistenia pokusu o neoprávnený prienik do systému, je automaticky generovaný podnet administrátorovi, ktorý tento prienik zablokuje a na základe závažnosti podnetu môže automatizovane priamo podať podnet k trestnému stíhaniu narušiteľa.

Vybraný dlžníci z registru

č. dlhu dlžník Akcie
118509644 Dankuchen s.r.o Katarína Cichá detail z registra
436215087 Drahomíra Pišteková detail z registra
97977567 MEDIAKONCEPT s.r.o. detail z registra
262543496 Ľuboš Sekej detail z registra
727515104 Ing.Ján Hudák detail z registra
988289298 VAMART S.R.O. detail z registra
116845217 Jozef Geloň detail z registra
438054219 LK Building s.r.o. detail z registra
437768820 MZ - SPORT s.r.o. detail z registra
471253548 Natália Čičmanská detail z registra
753270022 Milan Jurkovič detail z registra
728870049 Solange a.s. detail z registra
721880542 BJAD s.r.o. detail z registra
762618825 Katarína Kissová detail z registra
768064905 Altener s.r.o. detail z registra
566783853 Norbert Kada detail z registra
257971161 Transtin, s.r.o. detail z registra
59443385 JURKI-HAYTON s. r. o. detail z registra
948984726 3000, s.r.o. detail z registra
409014068 BioEkoTech SK, ss,r.o. detail z registra
151815313 Cestné Stavby Žilina s r.o. detail z registra
301531437 šURANSKý jURAJ ing. - Tip tpo line detail z registra
331474802 DORIA STAVBYs.r.o. detail z registra
438391142 Tanax, a.s. detail z registra
912340177 HIGHWAY 62 s.r.o. detail z registra
709781661 DEMAR-SK detail z registra
931019606 DAIDONG Slovakia s.r.o. detail z registra
550784054 jan hofer-HK detail z registra
455779176 EUROFORMES, a.s. detail z registra
145672859 Wallberg Slovakia detail z registra
158773811 BAL-INVEST s.r.o. detail z registra
535498424 SELMANI, s.r.o. detail z registra
393785627 B & Š, s.r.o. detail z registra
929165949 Jaroslav Adamec - Phobosstudio detail z registra
22539849 TRIPO SLOVAKIA s.r.o detail z registra
475881059 Ingrid Sedliaková detail z registra
509730885 INVESTEFEKT detail z registra
752236320 DEE Erich Melcer detail z registra
389394605 Transtin, s.r.o. detail z registra
274321821 KOLIBA Trade s.r.o. detail z registra
876576990 Melinda Demjenová detail z registra
611387047 Eva Medvecka detail z registra
209932451 PEEM, spol. s r.o. detail z registra
530322847 Monika Tholtová detail z registra
14146339 KOVOZVAR ŽILINA spol.s.r.o. detail z registra
360115515 Direct House s.r.o. detail z registra
444249598 Karina Čechová detail z registra
471201397 maroš horecký detail z registra
743236346 ENERGOSTEEL, spol. s r.o. detail z registra
781654441 Kúpele Brusno, a. s., detail z registra
297598735 AMANIX, s.r.o. detail z registra
25118978 Monika Királyová detail z registra
695684723 ZAEL, s.r.o. detail z registra
29554529 Stavos Plus,s.r.o detail z registra
247482772 LAP detail z registra
793724013 miroslav hudec detail z registra
668215176 Henrich Albert Agrum detail z registra
139082241 Juraj Semivan ml. - JUTY potraviny, Komenskeho, Kosice detail z registra
224482718 Dominik Plančár detail z registra
654182948 Nabaz plus s.r.o. detail z registra