Všetky prenesené dáta sú šifrované
24.07.2019 10:51:45
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

04.10.2012 - Vážený zákazník, v súčasnej dobe pracujeme na odstránení poruchy na platobnom systéme. Ak Vaša platba bola uhradená, bude spárovaná do 2 pracovných dní. Ďakujeme za pochopenie.

Centrálny register dlžníkov Slovenskej republiky

Centrálny register dlžníkov je najväčším národným a nadnárodným bankovým a nebankovým informačným systémom, ktorý umožňuje vyhľadávať nesplatené záväzky osôb a ekonomických subjektov.

Sprostredkováva zobrazenie údajov vedených v jednotlivých členských registrov štátnej správy, registre klientskych informácií a rôzne databázy súkromných subjektov a pod.

Centrálny register dlžníkov zaisťuje tu najdokonalejšiu kontrolu a prevenciu pred vznikom dlhu a u neplatičov výrazne zvyšuje vymáhateľnosť neuhradených pohľadávok.

CMS - Cerd Monitoring Systém

Vaša IP: 103.136.43.230 REC

Centrálny register dlžníkov kladie vysoký dôraz na ochranu dát a ich následnú spätnú kontrolu.
Monitorovací systém CMS sleduje každého užívateľa pripojenému k akémukoľvek zdroju systému CERD.

V prípade zistenia pokusu o neoprávnený prienik do systému, je automaticky generovaný podnet administrátorovi, ktorý tento prienik zablokuje a na základe závažnosti podnetu môže automatizovane priamo podať podnet k trestnému stíhaniu narušiteľa.

Vybraný dlžníci z registru

č. dlhu dlžník Akcie
35379982 Róbert Šticza - HAMMER detail z registra
342032707 Car&Go spol.s r.o. detail z registra
382233468 2 TESGAL, s. r. o. detail z registra
937198448 lucia fabryova detail z registra
789378982 Martin Teslík detail z registra
686222879 Marcela Lajdová detail z registra
740483756 Auto Pičman s.r.o. detail z registra
569867428 Tomáš Mady detail z registra
881626968 Tomáš Mady detail z registra
464046414 Tibor Homola THC- trans Slovakia detail z registra
26920163 CHIVAS s.r.o. detail z registra
758860562 Pevas s.r.o. detail z registra
920687023 Milan Michaliga detail z registra
877536406 MD BizPartner s.r.o. detail z registra
104112177 Stavitelství Slovakia s.r.o. detail z registra
156210681 Zsolt Frenko detail z registra
721880542 BJAD s.r.o. detail z registra
788575170 Peter Nemček detail z registra
259216869 Jouifil Fouad detail z registra
676051394 Marián Levák detail z registra
530450934 Gabriel Pavlík detail z registra
42960835 SEDMA systém,s.r.o. detail z registra
509810690 PROFINET, s.r.o. detail z registra
553894335 Zuzana Jancurová detail z registra
839855521 Vojtech Ivan detail z registra
136612596 JOZEF GREGORIK detail z registra
2447789 AQUATING, spol. s r. o. detail z registra
601315439 Viera a Vladimir Bellovi detail z registra
29554529 Stavos Plus,s.r.o detail z registra
726740035 WIFILAN, s.r.o. detail z registra
297299363 Tatras Rescue Servise detail z registra
223370554 Martin Fečunda detail z registra
435496706 Lenka Petríková detail z registra
13369451 SP-SK, s.r.o. detail z registra
652873109 Monika Nemešová detail z registra
331638621 Romana Juríková - " PLEKTRUM " HUDOBNÉ NÁSTROJE detail z registra
177724088 Miroslav Rázga detail z registra
465331365 Mariokurier s.r.o. detail z registra
920485775 SAZ TN s.r.o. detail z registra
305132690 ANTI AQUA System s.r.o. detail z registra
779851497 Martin Suchovský detail z registra
739603571 DORIA STAVBYs.r.o. detail z registra
507928769 Ivan Ištvánffy detail z registra
535597445 Miroslav Rác detail z registra
412440235 Ing. Jaroslav Krajcovič - JK Trans detail z registra
803984500 SHCADE Servis s.r.o. detail z registra
343126501 Pevas s.r.o. detail z registra
5010974 jarmila janušíková detail z registra
331474802 DORIA STAVBYs.r.o. detail z registra
629389826 KOPA, s.r.o. detail z registra
491303537 Martin Spišák, Kramer grafické štúdio detail z registra
59443385 JURKI-HAYTON s. r. o. detail z registra
734762500 PhDr. Adriana Kvasňovská Seifertová, PhD. detail z registra
898799445 DORIA STAVBYs.r.o. detail z registra
26969688 Pavol Holík detail z registra
181275508 Svidgas, s.r.o. detail z registra
431897442 Truck Speed spol. s r.o. detail z registra
186889894 DIGNITY s.r.o. detail z registra
882144614 Media Help s.r.o. detail z registra
546301502 test testt detail z registra