Všetky prenesené dáta sú šifrované
19.01.2020 23:09:28
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Centrálny register dlžníkov Slovenskej republiky

Centrálny register dlžníkov je najväčším národným a nadnárodným bankovým a nebankovým informačným systémom, ktorý umožňuje vyhľadávať nesplatené záväzky osôb a ekonomických subjektov.

Sprostredkováva zobrazenie údajov vedených v jednotlivých členských registrov štátnej správy, registre klientskych informácií a rôzne databázy súkromných subjektov a pod.

Centrálny register dlžníkov zaisťuje tu najdokonalejšiu kontrolu a prevenciu pred vznikom dlhu a u neplatičov výrazne zvyšuje vymáhateľnosť neuhradených pohľadávok.

CMS - Cerd Monitoring Systém

Vaša IP: 103.136.43.230 REC

Centrálny register dlžníkov kladie vysoký dôraz na ochranu dát a ich následnú spätnú kontrolu.
Monitorovací systém CMS sleduje každého užívateľa pripojenému k akémukoľvek zdroju systému CERD.

V prípade zistenia pokusu o neoprávnený prienik do systému, je automaticky generovaný podnet administrátorovi, ktorý tento prienik zablokuje a na základe závažnosti podnetu môže automatizovane priamo podať podnet k trestnému stíhaniu narušiteľa.

Vybraný dlžníci z registru

č. dlhu dlžník Akcie
135127872 Štefan Dvorák detail z registra
752236320 DEE Erich Melcer detail z registra
335973068 Martin Zúbek detail z registra
883890834 SIXFEET, s. r. o. detail z registra
232091727 ART MAX detail z registra
722652676 ATA TRADE, s.r.o. detail z registra
440727228 Zuzana Drobná detail z registra
331474802 DORIA STAVBYs.r.o. detail z registra
329137333 Lucia Priesolová detail z registra
909154367 Dana Vdovcová detail z registra
628554149 MŠ Šped Logistik s.r.o. detail z registra
610176154 BEVORI INTERNATIONAL S.R.O. detail z registra
703464130 Dušan Paľov - RAF detail z registra
816528001 SEDMA systém,s.r.o. detail z registra
686843977 Romana Juríková - " PLEKTRUM " HUDOBNÉ NÁSTROJE detail z registra
193546655 Pavel Benetka detail z registra
763518385 Kúpele Brusno, a. s., detail z registra
978727787 VIKTORIA SPED, s.r.o. detail z registra
498269182 SEDMA systém,s.r.o. detail z registra
637890463 Ľudovít Šebo A-Services detail z registra
158495891 Miroslav KALL-STAV-MK detail z registra
172078603 Salón Daniela Košice s.r.o. detail z registra
992519322 E-MONT, s.r.o. detail z registra
436215087 Drahomíra Pišteková detail z registra
553894335 Zuzana Jancurová detail z registra
96621331 TECHNOIMES, s.r.o. detail z registra
435496706 Lenka Petríková detail z registra
300840388 lucia fabryova detail z registra
12022389 KLASIK PLUS LK s.r.o. detail z registra
321881283 Andrea Drusková detail z registra
350192568 Raval Trade s.r.o. detail z registra
862539154 Inžinierske stavby, a.s., Závod 09 Šaľa detail z registra
764804183 Inter-Stav market Sturovo detail z registra
109529242 Jozef Balog detail z registra
491303537 Martin Spišák, Kramer grafické štúdio detail z registra
829501307 Core 4, spol. s r.o. detail z registra
789991749 Daniel Rogel detail z registra
304264765 Bytkomfort - BA a.s. detail z registra
301748815 Bendík architekti s.r.o. detail z registra
606962861 Tomáš Mady detail z registra
5010974 jarmila janušíková detail z registra
22494893 Viera a Vladimir Bellovi detail z registra
364757960 KARCHER TEPOVANIE SLOVENSKO S.R.O. detail z registra
39282693 Maria Halušková detail z registra
651979615 Transtin, s.r.o. detail z registra
814162194 jarmila janušíková detail z registra
881239980 Balajka M+A s.r.o. detail z registra
514102373 ENZO-VERONIKA-VES, a.s. detail z registra
903858415 KARCHER TEPOVANIE SLOVENSKO S.R.O. detail z registra
845121275 JPM Galanta s.r.o. detail z registra
982548891 Michaela Vojteková detail z registra
493243793 JPM Galanta s.r.o. detail z registra
426761196 Zsolt Darázs - FY. DARÁZS detail z registra
584682822 Jaroslav Jurčo detail z registra
929741447 BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. detail z registra
16484431 vlkgabi vlkgabi detail z registra
433091743 Vojtech Hegyi detail z registra
136612596 JOZEF GREGORIK detail z registra
539214624 Transtin, s.r.o. detail z registra
200742474 Ján Lazar - KPPO,spol.s r.o. detail z registra