Všetky prenesené dáta sú šifrované
22.11.2019 03:17:44
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Centrálny register dlžníkov Slovenskej republiky

Centrálny register dlžníkov je najväčším národným a nadnárodným bankovým a nebankovým informačným systémom, ktorý umožňuje vyhľadávať nesplatené záväzky osôb a ekonomických subjektov.

Sprostredkováva zobrazenie údajov vedených v jednotlivých členských registrov štátnej správy, registre klientskych informácií a rôzne databázy súkromných subjektov a pod.

Centrálny register dlžníkov zaisťuje tu najdokonalejšiu kontrolu a prevenciu pred vznikom dlhu a u neplatičov výrazne zvyšuje vymáhateľnosť neuhradených pohľadávok.

CMS - Cerd Monitoring Systém

Vaša IP: 103.136.43.230 REC

Centrálny register dlžníkov kladie vysoký dôraz na ochranu dát a ich následnú spätnú kontrolu.
Monitorovací systém CMS sleduje každého užívateľa pripojenému k akémukoľvek zdroju systému CERD.

V prípade zistenia pokusu o neoprávnený prienik do systému, je automaticky generovaný podnet administrátorovi, ktorý tento prienik zablokuje a na základe závažnosti podnetu môže automatizovane priamo podať podnet k trestnému stíhaniu narušiteľa.

Vybraný dlžníci z registru

č. dlhu dlžník Akcie
601315439 Viera a Vladimir Bellovi detail z registra
177209060 Pavol Kocsis detail z registra
29776058 MINTEX s.r.o. detail z registra
913543364 Martin Jurenka detail z registra
260580222 MBL TRANS, s.r.o. detail z registra
610176154 BEVORI INTERNATIONAL S.R.O. detail z registra
779960314 Jozef Geloň detail z registra
280178066 LKTZ,spol.s.r.o. detail z registra
57997691 IBrau SK, spol. s r.o. detail z registra
203018550 Aneta Cibulová detail z registra
77436899 EUROFORMES, a.s. detail z registra
440951812 JONTECH s.r.o. detail z registra
59902339 Martin Fečunda detail z registra
139392018 Katarina Reptova detail z registra
196929718 Gabriel Čopák detail z registra
525011713 STAVTEX s.r.o. detail z registra
188581957 MARVEL s.r.o. detail z registra
520129041 obec Šarišská Trstená detail z registra
367447326 Vladimír Gogora detail z registra
595447366 Express Truck Slovakia, a.s. detail z registra
164006367 LK10, s.r.o. detail z registra
773755336 Peter Vašek detail z registra
966592689 Martina Vrábová detail z registra
34600818 KAKADO s.r.o. detail z registra
93809631 ELIT - Travel, s.r.o. detail z registra
668215176 Henrich Albert Agrum detail z registra
686461663 IVETA MIKULOVA detail z registra
681931892 Jozef Behýl detail z registra
509730885 INVESTEFEKT detail z registra
380449850 Energomontage s.r.o. detail z registra
820254201 DAIDONG Slovakia s.r.o. detail z registra
193658279 EU-Line s.r.o. detail z registra
335973068 Martin Zúbek detail z registra
398759069 Marián Levák detail z registra
789378982 Martin Teslík detail z registra
851850492 Helena Brnová detail z registra
331474802 DORIA STAVBYs.r.o. detail z registra
448216759 Romana Juríková - " PLEKTRUM " HUDOBNÉ NÁSTROJE detail z registra
65559907 Milan Michaliga detail z registra
830320733 Patrik Bureš - Luvent detail z registra
607192977 STAMPF,spol s.r.o. detail z registra
52860517 Branislav Kukula detail z registra
752236320 DEE Erich Melcer detail z registra
209932451 PEEM, spol. s r.o. detail z registra
550784054 jan hofer-HK detail z registra
805086676 EURO-TRANS NR s.r.o. detail z registra
112631856 REMSTAVplus s.r.o detail z registra
483094986 DAIDONG Slovakia s.r.o. detail z registra
257758020 Transcapital, s.r.o. detail z registra
910486625 FASI - fasády, střechy, izolace s.r.o. detail z registra
740483756 Auto Pičman s.r.o. detail z registra
422552696 Jouifil Fouad detail z registra
879941454 KOLIBA Trade s.r.o. detail z registra
130151123 Transport Padrosa s.r.o. detail z registra
233587414 Glass Group, s.r.o. detail z registra
756393600 Milan Brachniak detail z registra
855673569 SILETI, s.r.o. detail z registra
439577735 Mariokurier s.r.o. detail z registra
779851497 Martin Suchovský detail z registra
395217775 Nabaz plus s.r.o. detail z registra