Všetky prenesené dáta sú šifrované
10.07.2020 20:19:58
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Vstup do registra dlžníkov

Centrálny register dlžníkov je najväčším bankovým a nebankovým registrom na svete. Jeho databázy sú tvorené z národných registrov a sú vzájomne prepojené. Cieľom registra dlžníkov je ochrániť podnikateľský subjekt pred zlou investíciou alebo naopak výrazne zvýšiť vymáhateľnosť jeho pohľadávok. Len vďaka systému CERD dlžník - neplatič nemá šancu vyhnúť sa záväzkom prípadným vysťahovaním sa do iného štátu alebo zneužívať bežnú prax, že ho v zahraničí nikto nepozná, nemá o ňom informácie, že ho nikto nebude žalovať.

Systém je napojený na štátne inštitúcie bankové a nebankové organizácie a napomáha veriteľom zhromažďovať informácie pre trestné konanie, alebo získavať dôkazy k súdnemu rozhodnutiu, či získať štátnu zákazku verejného obstarávania. Systém sa postupne stáva neoddeliteľnou a užitočnou súčasťou firiem a podnikajúcich osôb, ktorým záleží na svojom dobrom mene a dobrom mene svojej firmy. Svoju solventnosť chránia minimalizáciou vzniku nedobytných pohľadávok a samozrejme nenávratných strát.

Členstvom v systéme CERD získate aj lepšie vzťahy medzi podnikajúcimi partnermi, pretože oni majú istotu, že sa na trhu chováte eticky a využívate aj nástroje prevencie k minimalizácií strát. Samozrejme, že aj týmto spôsobom môžete dosiahnuť vyššie zisky a súčasne týmto dokazuje svojím partnerom, že ste dlhodobo schopný splácať svoje záväzky.

Po vstupe do registra dlžníkov zistíte, že obsahuje celú radu ďalších služieb akými sú napr. monitoring firiem, register návrhov na konkurz a konkurzy (pokiaľ sú v danej krajine prístupne) a ďalšie užitočné informácie, akými je tiež bodový systém solventnosti, vrátane bezplatnej služby „Moje záväzky a bonita“.

O službu požiadajte prostredníctvom základnej registrácie, ktorá je spoločná pre všetky subjekty a potom stačí len objednať Vami vybraný príslušný program. Po zaplatení poplatku Vám bude umožnený vstup do systému CERD. Registračný poplatok je vďaka prepojovania registra po celom svete veľmi nízky a služba prvýkrát umožňuje prístup do týchto databáz aj bežnému komerčnému prostrediu, akými sú malé a stredné firmy.

Registráciu urobte TU