Všetky prenesené dáta sú šifrované
10.07.2020 20:42:07
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Potvrdenie o bezdlžnosti

„Potvrdenie o bezdlžnosti“ je písomný doklad preukazujúci Vašu platobnú bezúhonnosť v národných i nadnárodných databázach dlžníkov. Pomocou výpisu zistíte, či je evidovaný Váš dlh voči bankám, obchodným spoločnostiam, úverovým a leasingovým spoločnostiam alebo štátnej inštitúcii.

Potvrdeníe o bezdlžnosti môže žiadať fyzická ako aj právnicka osoba.

V prípade, že si chcete priebežne kontrolovať svoje vlastné záväzky, doporučujeme využiť službu „Moje záväzky“.

Výpis je chránený riadkovým (čiarovým) kódom a nie je možné ho sfalšovať. Kdekoľvek sa s ním žiadateľ preukáže, je týmto potvrdením zaručená správnosť údajov bez možnosti skreslenia. Správnosť výpisu je možné kedykoľvek skontrolovať na týchto stránkach.

O výpis si požiadáte cez základnú registráciu, ktorá je spoločná pre všetky subjekty a potom stačí si vybraž službu a tak získať potvrdenie behom niekoľkých minút, (alebo si ho môžete nechat zaslať poštou - služba nie je zatiaľ v SR zriadená).

Registráciu urobte TU