Všetky prenesené dáta sú šifrované
10.07.2020 22:08:11
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Obchodný register

Obchodný register Slovenskej republiky je verejný register, kde sa povinne zapisujú obchodné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, akciové spoločnosti, právnické osoby, družstvá, fyzické osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia. Zápis do obchodného registra robí príslušný registračný súd podliehajúci Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky.

Vyhľadávanie v obchodnom registri on-line na internete môžete robiť podľa rôznych parametrov a má len informatívny charakter.

Ak máte záujem o výpis z obchodného registra, ktorý je verejnou listinou, je potrebné obrátiť sa so žiadosťou o výpis na príslušný súd, ktorý vedie tento register.

Verejný charakter obchodného registra oprávňuje každého, aby požiadal registrový súd o úradný výpis bez toho, aby preukazoval právny alebo iný záujem.

Registrový súd vyberá za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra poplatok.

Obchodný register vedie okresný súd v sídle krajského súdu, a to pre právnické osoby, ktoré majú svoje sídlo v obvode tohto krajského súdu. Pre fyzické osoby je príslušný súd podľa miesta podnikania. Ak podnikateľ, ktorý je fyzická osoba, nemá miesto podnikania, je vedený obchodným registrom príslušného súdu podľa jeho miesta bydliska. Zahraničné osoby sa zapisujú na súde príslušnom podľa umiestnenia podniku alebo jeho organizačnej zložky. Súd, ktorý vedie obchodný register sa označuje ako „registrový súd“. Registračný súd je podriadený Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky.

Vyhľadávanie v Obchodnom registri SR:

  • Vyhľadávanie podľa obchodného mena subjektu
  • Vyhľadávanie podľa identifikačného čísla organizácie
  • Vyhľadávanie podľa priezviska a mena osoby
  • Vyhľadávanie podľa sídla subjektu
  • Stránkové hodiny na registrových súdoch