Všetky prenesené dáta sú šifrované
10.07.2020 21:48:54
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Bezplatná registrácia do Centrálneho registra dlžníkov Slovenskej republiky

Registrácia do systému CERD je rozdelená podľa typu subjektov. Vyberte si konkrétny typ, ktorý zodpovedá Vaším podmienkám. Základná bezplatná registrácia Vám zaručí bezplatný vstup k vybraným službám Centrálneho registra dlžníkov a možnosť objednávať si ďalšie platené služby.

 

Občan (nepodnikajúca osoba)

Táto registrácia je pre osobu samostatne nezárobkovo činnú alebo pre osobu, ktorá potrebuje zistiť informácie k svojej osobe. Po zaregistrovaní sa môžete si na počkanie žiadať výpis o bezdlžnosti, alebo jednoducho na internetovej stránke kontrolovať svoje záväzky pomocou prideleného bezpečnostného kódu a tak zabrániť problémom spojeným s nezaplatenou čiastkou. Sami viete ako ľahko môžete zabudnúť zaplatiť niektoré platby a po určitej dobe príde prekvapenie v podobe niekoľko násobného doplatku. Systém vyhľadáva Vaše záväzky aj v zahraničí pretože je napojený na medzinárodnú sieť registrov.

Firma / spoločnosť / podnikateľ (OSZČ)

Registrácia je určená pre podnikateľov, samostatne zárobkovo činným, malé, stredné a veľké firmy, pre nadnárodné spoločnosti s rozsiahlou sieťou dcériných spoločností. Po vyplnení základného registračného formulára si môžete vybrať službu zodpovedajúcu Vašim požiadavkám. Po registrácií si môžete vyžiadať výpis o bezdlžnosti, žiadať o nepretržitú on-line kontrolu vlastných záväzkov, alebo vstupovať do systému, ktorý umožňuje vyhľadávať záväzky ostatných ekonomických subjektov a osôb.

Státny orgán (vládne organizácie)

V rámci zjednodušenia administratívy je možné urobiť bezplatnú registráciu štátnej inštitúcie, ktorú zastupujete pre bezplatne vyhľadávanie dlžníkov za účelom preveriť subjekty uchádzajúce sa o verejné zákazky, výberové konania verejného obstarávania. Po vyplnení budete kontaktovaný naším operátorom, ktorý urobí overenie oprávnenosti. Služby pre štátne inštitúcie sú bezplatné. (napríklad: ministerstva, finančné úrady, útvary polície, atď...)

Banka (s platnou licenciou NBS)

Tu sa jedná o rozsiahle administratívne rozhranie, ktoré Vám umožní zapojiť sa do bankového (BRKI) a nebankového registra (NRKI). CERD umožňuje rýchle spracovať rozsiahle databázy negatívnych informácií pomocou vopred nakonfigurovaných rozhraní pripravených k automatizovaným prenosom do Vašich ekonomických systémov a aplikácií. Bližšie informácie nájdete po základnej registrácii a overenia totožnosti pomocou nami povereného inšpektora.

Leasingová alebo kreditná spoločnosť

Tu sa jedná o rozsiahle administratívne rozhranie, ktoré Vám umožní zapojiť sa do nebankového registra (NRKI). CERD umožňuje rýchle spracovať rozsiahle databázy negatívnych informácií pomocou vopred nakonfigurovaných rozhraní pripravených k automatizovaným prenosom do Vašich ekonomických systémov. Bližšie informácie nájdete po základnej registrácii a overenia totožnosti pomocou nami povereného inšpektora.

Inkasná spoločnosť

Tento prístup je špeciálne navrhnutý pre inkasné spoločnosti zaoberajúce sa kapitalizáciou pohľadávok, vymáhaním pohľadávok a obchodovaním s pohľadávkami. Systém CERD Vám efektívne pomôže dosiahnuť zaplatenie záväzkov a tak predísť zbytočným nákladným súdnym sporom. Súčasťou prístupu je registrácia v registri Inkasných agentúr.

Registrácia do registra advokátov

Zverejnením sa v tomto registri získate veľa nových klientov. V celom systéme CERD sa pohybuje veľké množstvo užívateľov, ktorí potrebujú riešiť po právnej stránke problematiku záväzkov a iných negatívnych javov, ktoré vznikajú s výkonom ich činností. Do istej miery je to aj otázka prestíže, byť zverejnený v takomto katalógu, najväčšom renomovanom systéme negatívnych finančných informácii. Systém CERD Vám z časti bezplatne umožní nahliadať do registra nesplatených záväzkov a tak môžete svojím klientom poskytnúť väčší komfort služieb.

Registrácia do registra exekútorov

Doporučujeme všetkým exekútorom aby sa zapísali do tohto registra, pretože práve veritelia v registri využívajú nástroje pre najefektívnejšie zaistenie svojich pohľadávok od dlžníkov - neplatičov. V rámci tejto registrácie môžete vkladať informácie do zvláštneho registra určeného len pre exekútorov.

Registrácia do registra notárov

Tento zvýhodnený prístup je špeciálne navrhnutý pre notárov zaoberajúcimi sa mimo iné dedičským konaním. Systém CERD Vám tak poskytne informácie k preverovaným subjektom a pomôže Vám zrýchliť konanie majetkových vzťahov.

Registrácia PRESS

Táto služba je špeciálne navrhnutá pre novinárov zaoberajúcimi sa korupčným jednaním zamestnancov, manažérov, politikov, lobistov, policajtov a úradníkov. CERD prevádzkuje najväčšiu protikorupčnú linku, ktorá postupuje tieto oznámenia príslušným orgánom a zároveň postupuje tieto údaje renomovaným mediálnym partnerom.
V systéme CERD je možné vyhľadávať zadlžené subjekty, subjekty na čiernych listinách a zároveň nazerať do unikátneho protikorupčného archívu podaných oznámení. Viac informácií nájdete vo všeobecných podmienkach k vstupu do služby PRESS.