Všetky prenesené dáta sú šifrované
10.07.2020 21:19:28
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

21.11.2019 - Vážený klient, z dôvodu úprav systému a zmien služieb registra dlžníkov, budú do 1. 12. služby registra mimo prevádzky.

12.02.2019 - V súčasnosti prebieha obnova SSL certifikátov. Bezpečnosť zabezpečenia do obnovy nie je obmedzená. Vyhľadávač môže odmietnuť prístup do systému. Obnova certifikátů prebehne počas 24 hodín.

24.05.2018 - Z dôvodu potreby skvalitnenie služieb a zabezpečenie požiadaviek GDPR postupne prevezme správu nad registrom technologická skupina REGISTRY LLC. Na základe odkúpenie všetkých registroch v EÚ. Registre dlžníkov budú postupne rozdelené do troch častí: pre firemných zákazníkov, fyzické osoby a zabezpečený cloud, v ktorom budete môcť editovať, mazať, dopĺňať svoje osobné údaje podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Používateľské kontá a osobné údaje sa tak úplne odeli od registrov dlžníkov.

23.05.2018 - Upozornenie: Z dôvodu platnosti GDPR došlo k presunu účtov do zabezpečeného cloudu. O novom prístupe, administrácii a zjednodušenej správe osobných údajov budete upovedomenie samostatne externým dátovým úložiskom prostredníctvom e-mail komunikácie.

01.08.2017 - V súčasnej dobe prebieha úprava systému a certifikátov! Dočasné hlásenia o neplatnom certifikátu nemá vplyv na ochranu dát.

29.07.2016 - Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov.

25.09.2015 - Finančná správa aktualizovala svoje zoznamy dlžníkov. Medziročne ich pribudlo takmer tri stovky.

24.09.2015 - Bola vykonaná oprava u niektorých nespárovaných platieb za 3/4 r. 2015.

01.09.2015 - V porovnaní s predchádzajúcim zoznamom sa zvýšil počet neplatičov o 10%.

11.09.2014 - Z dôvodu technického výpadku systému vykonávame dodatočné párovanie niektorých platieb. Z vyššie uvedených dôvodov môže dôjsť aj ku meškanie overenie formulárov. Ďakujeme za pochopenie

Živnostenský register

Verejný web slúži k zobrazeniu verejných informácií o podnikateľských subjektoch v Slovenskej republike. Službu registra poskytuje Ministerstvo vnútra SR. Vyhľadanie podnikateľského subjektu v zozname podnikateľských subjektov slúži k natypovaniu kritérií, podľa ktorých bude uskutočnený výber z evidencie podnikateľských subjektov.

Podnikateľa môžete vyhľadať podľa: IČO, obchodného mena, priezviska a mena fyzickej osoby, adresy prevádzkarne.
Pre rýchlosť a úspešnosť vyhľadávania podnikateľského subjektu je vhodné zadať maximálne množstvo údajov pri definovaní.

Pred podpísaním zmluvy alebo prijatím faktúry Vám CERD doporučujeme preveriť si, či partnerský subjekt má potrebné živnostenské oprávnenie. Pokiaľ túto záležitosť podceníte, môžete sa vystaviť rizika, vyškrtnutia nákladových položiek zo strany finančného úradu.